TIG-hitsaus - alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 20 osp (Työvoimakoulutus nro 685826)

Koulutus alkaa: 19.8.2019

Hakuaika päättyy: 4.8.2019

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa TIG-hitsaajia (MIG/MAG) alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaukseen, ajantasaistaa tai täydentää opiskelijan osaamista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia koulutuksen jälkeen. Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osan ja hitsaa tutkinnon osaan kuuluvia pätevyyksiä.

KOHDERYHMÄ

Työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat motivoituneita ja soveltuvia koulutukseen ja ammatissa toimimiseen.

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa (vähintään A2).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 4-5 kk.

 • materiaalitekniikka
 • teknisten piirustusten luku
 • alumiinien ja ruostumattomien terästen hitsauksesta aiheutuvat muodonmuutokset
 • hitsauslaitteiston käyttökuntoon asennus
 • alumiinin ja ruostumattomia teräksen käsittely
 • hitsausprosessin (131, 135, 141), lisäaineen ja suojakaasun valita
 • hitsattavan kappaleen valmistelu sekä laitteiston säätö
 • pätevyyshitsauksien suoritus hitsauksen kahdella valitsemallaan prosessilla (131, 135, 141) alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle
 • hitsien jälkikäsittelyt
 • voimassa olevan hitsaajan pätevyyskoestandardin mukaisesti arvioitavat pienahitsauskokeet (FW) asennoissa PB ml, PF ja PD
 • alustavien hitsausohjeiden laatiminen (pWPS) voimassa olevan standardin mukaisesti
 • hitsin tarkastaminen silmämääräisesti ja mittaamalla
 • työelämän toimintatapojen ja hitsauksen työturvallisuusvaatimuksien noudattaminen

Muut opinnot/suoritukset:

 • Työturvallisuuskortti
 • Tulityökortti
 • EA1-koulutus
 • Työnhakuvalmennus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 685826) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kouluutkseen valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. 

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto. 

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Pekka Soininen

040 174 4501

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi