Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Tunnetaitava ammattilainen (sote-alalle)

PDF

Vahvistusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Haluatko vahvistaa taitojasi kohdata asiakkaita ja heidän läheisiään? Kaipaatko kärsivällisyyttä ja taitoja kuunnella paremmin aikapaineista huolimatta? Entä miten pärjäät asiakkaissasi tai itsessäsi heräävien tunteiden kanssa? Vai toivotko lisää työkaluja työyhteisön ristiriitatilanteiden käsittelemiseen? Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään työyhteisön toimivuutta omaa hyvinvointiasi unohtamatta.

Sisältö

 • Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä.
 • Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
 • Aktiivisen kuuntelun taito työpaikalla: Miten pysyä samalla puolella tai auttaa työtoveria/asiakasta/potilasta? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä työssä. Kuulluksi tulemisen arvo.
 • Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä? Omasta puolesta puhumisen taito tiimityöskentelyssä. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin.
 • Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.


Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin (Talvio & Klemola 2017 Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen.

Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja ne pohjautuvat kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin verkkoympäristöön sovellettuina. Tunne- ja vuorovaikutustaidot tuodaan oppijan ”iholle”, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisen ja soveltamisen sekä asioiden merkityksellisyyden pohdinnan.

Tavoite

Tavoitteena on, että sote-alan ammattilainen

 • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
 • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
 • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
 • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
 • syventää tapojaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Ulla Klemola

Lue Ulla Klemolan haastattelu Keudan nettisivuilla: Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Verkkokoulutuksen aikataulu ja ilmoittautuminen

Koulutus toteutetaan verkossa Teamsin/Zoomin välityksellä. Lisäksi koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä ja väliajan oppimistehtäviä.

Alla on kaksi valmista koulutuspakettia. Koulutukseen mahtuu 16 osallistujaa, ja samaan koulutukseen voi tulla osallistujia useasta eri organisaatioista. Koulutus on myös mahdollista räätälöidä yksittäiselle yritykselle muuna yhdessä sovittuna aikana.

Vaihtoehto 1

Tunnetaitava ammattilainen 3x3h
30.11.2021 klo 9.00-11.15
7.12.2021 klo 9.00-11.15
14.12.2021 klo 9.00-11.15
> Ilmoittautuminen 18.11.2021 mennessä!

Vaihtoehto 2

Tunnetaitava ammattilainen 2x4,5h
5.10.2021 klo 12.00-15.30
20.10.2021 klo 12.00-15.30
> Ilmoittautuminen 30.9.2021 mennessä!

Koulutuksen hinta ja maksutapa

 • Koko koulutuspaketti omalle yritykselle: 1200 € (+ alv 24 %)/ max 16 osallistujaa
 • Osallistuminen koulutukseen, jossa osallistujia muistakin organisaatioista: 300 € (+ alv 24 %)/ 4 hlö

Koulutuksen hinta laskutetaan koulutuksen alussa (laskutuslisä 6,50 €). Ilmoittautuminen on sitova (katso peruutusehdot).

Kysy lisää!

Ilmoittaudu mukaan valmiisiin toteutuksiin tai ole yhteydessä, niin sovitaan organisaatiosi tarpeita vastaavasta paketista tarkemmin.

Koulutuksen toteuttaa Keuda Koulutuspalvelut Oy.

Yhteyshenkilöt

Johtaja, yritys- ja elinvoimapalvelut

Anne Vuorinen

050 415 0974

Hakeutumiskoordinaattori

Täydennyskoulutus

Elina Vesalainen

040 174 4463

Hakeutumispalvelut

09 2738 3700
hakeutumispalvelut@keuda.fi