Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen)

Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)
marketing-image
Tutkinnon nimi
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake Tutkinnon perusteet PDF

Sinustako ammattilainen?

Tuotantoeläinyrittämisen osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä omassa yrityksessä tuotantoeläintilalla. Ammatin keskeistä osaamista ovat maatilan johtaminen sekä yrittäjä- ja liiketalousosaaminen. Yrittäjänä toimiva osaa suunnitella, organisoida ja johtaa tilan toimintaa tuottavuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hän kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ja seuraa toimialansa kehitystä. Hän seuraa maatalouspolitiikkaa, osaa vaikuttaa päätöksentekoon ja on omalta osaltaan kiinnostunut edistämään maaseudun elinvoimaisuutta sekä kotimaisen elintarviketuotannon toimivuutta ja imagoa.

Hän tiedostaa roolinsa elintarvikeketjussa hyvän raaka-aineen tuottajana ja elintarviketurvallisuuden edistäjänä sekä mitoittaa voimavaransa ja resurssinsa oikein suhteessa tilan tuotannon vaatimaan työmäärään. Hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja osaa käyttää tarvittaessa palveluja, kuten koneyhteistyö, urakointi, lomituspalvelut ja työterveyshuolto. Tuotantosuunnan mukaisesti hän syventää ammattitaitoaan tuotantoeläinten hoidossa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Suurilla tuotantoeläintiloilla saattaa olla useita palkattuja työntekijöitä tuotantoeläinten hoitamiseen, jolloin työntekijät voivat erikoistua työtehtävissä kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan. Työntekijä tuo rakentavasti esiin oman mielipiteensä ja ottaa huomioon muiden näkökannat. Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden toteuttamiseen sekä ylläpitää hyvää ammattitaitoa, jakaa asiantuntemuksensa työyhteisön hyödyksi sekä seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

 

Maatalouslomittamisen osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoitaminen sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat. Uuden tiedon omaksuminen, erilaisten koneiden ja teknologian käyttötaito, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen ovat työkohteiden vaihtuvuuden vuoksi tärkeitä ammattitaitovaatimuksia. Maatalouslomittaja osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti lomitettavan tilan ja oman työyhteisönsä tavoitteiden toteuttamiseen. Hän ylläpitää hyvää ammattitaitoa, jakaa asiantuntemuksensa työyhteisön hyödyksi sekä seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä. Hän tuo rakentavasti esille huomaamansa kehittämiskohteet sekä osallistuu aktiivisesti työyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja huolehtii omasta jaksamisestaan.

Alan työpaikat

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana tai maatalouslomittajana.

Hakeutuminen

Koulutukseen voi laittaa hakemuksen vuoden 2018 aikana, ja koulutus alkaa uudistuneena maatalousalan ammattitutkintona tammikuussa 2019 (tutkinnon voimaantulo 1.1.2019)

Koulutus on tarkoitettu eläintenhoidon alalla jo muutaman vuoden työskennelleille ja/tai maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoidon osaamisalan suorittaneille.

Koulutukseen on jatkuva haku ja valintaa edeltää haastattelu. Täytä hakulomake ja katsomme yhdessä kanssasi, minkälainen koulutuksen toteutus sopisi parhaiten juuri sinulle. Voit täyttää hakemuksen milloin vain ja otamme sinuun yhteyttä.

HUOM! Saat vahvistuksen hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Huomioithan, että järjestelmässämme on käyttökatkos n. klo 22.20-23.40 välisenä aikana päivityksen takia. Tänä aikana hakulomakkeen täyttäminen ei onnistu. Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

 

Tutkinnon suorittaminen

Päivä-monimuoto

Koulutus sisältää päiväkoulutuksena järjestettäviä lähijaksoja, etäoppimisen jaksoja ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Tutkinto suoritetaan näytöissä.

Keudalla on tarjolla kolme osaamisalaa:

  • Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala
  • Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala
  • Maatalouslomittamisen osaamisala

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa koko tutkinnon sijaan myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1.). 

Edellytykset opiskelulle

Hakijalla tulee olla suoritettuna maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala. Monimuotokoulutuksen toteutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen opiskelija tarvitsee alan työkokemusta 2-3 vuotta.  

Terveydentilavaatimukset:

Maatalousalan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saatavat esimerkiksi olla esteenä ammatin harjoittamiselle

Kustannukset

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 500 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Yhden tutkinnon osan suorittaminen maksaa 160 euroa. Opiskelija maksaa itse kirjat ja muun opiskelumateriaalin sekä työvaatteet ja opintokäynnit. Opistossa on asuntola, josta voi anoa asuntolapaikkaa lähipäiville. Koulutus on opintotukikelpoista niiden opiskelijoiden osalta, joiden opinnot henkilökohtaistetaan päätoimisiksi.

Lisätietoja 

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto lakkaa 31.12.2018 (tutkinnon suorittamiseen on kolmen vuoden siirtymäaika). Vastaavaa tuotantoeläinkoulutusta pyritään järjestämään 2019 keväällä, kun Maatalousalan ammattitutkinto astuu voimaan 1.1.2019.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Jukka Maja

050 414 5678

Lehtori

Jenni Päivähonka

050 386 0909

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi