Turvallisuusalan ammattitutkinto (AT)

Palvelualat

Turvallisuusala on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä palveluala, jossa tarvitaan ammattitaitoisia ja koulutettuja osaajia.

Työn ohessa suoritettavalla koulutuksella on mahdollista suorittaa ammattitutkinto ja näin lisätä sekä henkilökohtaista että koko organisaation osaamista. Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä vartioinnin, järjestyksenvalvonnan, turvasuojauksen sekä turvatarkastuksen eri tehtävissä. Koulutuksen sisältö vaihtelee suorittajan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Keudassa turvallisuusalan opiskelijat pääsevät mukaan erilaisiin käytännön töitä sisältäviin projekteihin, yritysvierailuille, alan tapahtumiin ja verkostoitumaan muiden alalla toimivien kanssa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku. Koulutus toteutetaan ajalla 13.8.2019 - 14.8.2020.

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella 5.8.2019 mennessä. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan päivä-monimuotokoulutuksena.

Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja lähiopetusta oppilaitoksessa tiistaisin klo 8.30-15.00. 

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (keskimäärin opinnot kestävät vuoden). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla. Työ- tai harjoittelupaikka on edellytys opintojen etenemiselle 'Vartijan koulutus' -tutkinnon osan jälkeen.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 200 euroa.

Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Tomi Koskela

040 174 4563

Opinto-ohjaaja

Petra Karvonen

050 415 0875

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi