Työllisty yrittämällä -yrittäjäkoulutus, Järvenpää (päiväkoulutus) (Työvoimakoulutus nro 680047)

PDF

Koulutus alkaa 22.10.2018 (Haku päättyy 11.10.2018)

Paikka: Keuda, Sibeliuksenväylä 55, Peltola-rakennus

Hakeutuminen: Linkki hakusivulle (Tiedot -välilehdeltä löytyy hakupainike)

Kuvaus

Työllisty yrittämällä -koulutus on tarkoitettu oman yrityksen perustamista suunnittelevalle henkilölle, joka tarvitsee ohjausta, tietoa ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseen, liikeidean hiomiseen ja suunnitteluun.

Koulutuksen tavoitteena on antaa konkreettinen käsitys yrittäjänä toimisessa siihen liittyvine mahdollisuuksineen ja riskeineen sekä valmiudet perustaa yritys ja työskennellä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen jälkeen yrittäjä osaa kehittää yritystään sekä myydä ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Yrittäjä osaa analysoida yrityksensä taloutta sekä järjestää yrityksensä toiminnot kannattavasti.

Lisätiedot

Koulutus on käytännönläheistä ja keskustelevaa ja se toteutetaan päiväkoulutuksena (klo 09.00 - 15.30) sekä verkko-opiskeluna.
Koulutuksessa käytetään paikallisia asiantuntijoita ja opiskelijoiden keskinäiseen verkottumiseen kiinnitetään erityistä huomioita.

Koulutuksen aihealueet

1. Yrittäminen - sun juttu? Sisältönä mm. tietoa yrittäjyydestä, yrittäjäominaisuuksien analysointi, yrityksen toimintaympäristön analysointia

2. Liikeideasta se lähtee - Sisältönä mm. liikeidean tunnistaminen/jatkojalostaminen, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi.

3. Löydä ja tuotteista osaamisesi - Sisältönä mm. tuotteistaminen prosessina, tuotteen ja palvelun hinnoittelu.

4. Yrityksen lakiasiat - Sisältönä mm. sopimusoikeusasiaa, työoikeusasiaa.

5. Kaupat, ja miten ne tehdään - Myynti ja markkinointi haltuun. Sisältönä mm. asiakassegmentti, markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen.

6. Yrityksen talouden tehokurssi - Sisältönä mm. budjetointia, rahoituslaskelmaa, yritysverotusta.

7. There is no Business like eBusiness! - Sisältönä mm. sähköinen liiketoiminta, markkinointi ja taloushallinto.

7. Näin perustan yrityksen - Sisältönä mm. eri yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet, franchising-yrittäminen.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 680047) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > työvoimakoulutus.

HUOM! Tuo hakemuksessasi lyhyesti esiin liikeideasi ja perustele hakemus.

Koulutukseen valittavalta edellytetään perustason tietoteknisiä valmiuksia ja saavutettua osaamista yritysideaan liittyvältä toimialalta. Suomen kielen taitotaso vaatimus on vähintään B1.1.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > henkilöasiakas > työvoimakoulutus.

Yhteyshenkilö

Koulutuksesta ja sen sisällöstä antaa Keudan kouluttaja Virpi Koivisto puh. 040 174 5491 tai virpi.koivisto@keuda.fi

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 09.00 - 16.15) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta.

Toimipiste
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Virpi Koivisto

040 174 5491

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi