Uusi ura pelialalla (Työvoimakoulutus nro 683162)

PDF

Koulutus alkaa: 18.3.2019

Hakuaika päättyy: 20.1.2019

Koulutuksen hakusivu: TE-palvelut/työvoimakoulutus nro 683162

Kuvaus

Koulutus on kohdennettu pelialasta työurana ja pelialan jatkokouluttautumisesta kiinnostuneille. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monipuolisesti pelialaan ja alan koulutusmahdollisuuksiin.

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakemuksen, motivaatiokirjeen (lähetä sähköpostilla juha.vanhanen@keuda.fi) ja haastattelun perusteella. Hakijoilta edellytetään IT-osaamista (käyttöjärjestelmä ja office-paketti) sekä vähintään toisen asteen tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai amk-tasoista koulutusta. Pelaajatausta katsotaan eduksi. Valinnassa painotetaan hakijan motivaatiota kouluttautua pelialalle, alan aiempaa tuntemusta sekä hakijan mahdollista omaa pelaaja-identiteettiä.

Koulutus järjestetään suomen kielellä, joten hakijoilla on oltava riittävä suomen kielen taito (vähintään B1.2).

Lisätiedot

Pelit ovat viime vuosien aikana monimutkaistuneet ja samalla lähentyneet mm. useita eri taidemuotoja tuottaen uusia ammattialoja pelaajille. Vaatimukset ammatilliselle osaamiselle ovat laajentuneet perinteisten peliteknisten ja -taiteellisten osaamisalojen ohella erityisesti kaupallisille ja humanistisille aloille. Tämä tarjoaa yhä parempia mahdollisuuksia erilaisilta taustoilta tuleville henkilöille kouluttautua pelialan osaajaksi.

Opintojen alussa suoritetaan opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja lähtötason kartoitus. Loppuvaiheessa kartoitetaan pelialan jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä alan työnhakumenettely.

Koulutuksessa vuorottelee ensimmäisen kahden kuukauden aikana lähiopetus (20 otp =opiskelijatyöpäivää) ja ohjattu monimuotoinen etäopetus (20 otp) verkon välityksellä. Tämän jälkeen seuraa 2,5 kuukauden jakso (50 otp), joka suoritetaan joko alan yrityksessä työssäoppimisena tai tiimissä peliprojektin valmistamisella.

 * Monimuotokoulutus Keudan Pasilan toimipisteessä ja työharjoittelu tai projektiohjaus 18.3. - 26.7.2019 (20 otp + 20 otp+50 otp)

Pelialan perusteet jaetaan kahteen keskeiseen koulutussisältöön:
Pelialan perusteiden tuntemus, sisältäen:

  • alan yritykset ja liiketoimintamalllit sekä yrittäjyys pelialalla
  • roolit, työtehtävät ja pelialan projektinhallinta
  • tuotantoprosessit ja työvälineet, pelin toteuttaminen

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen 20.1.2019 mennessä täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.tepalvelut. fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (-> sanahakuna koulutuksen numero 683162 tai koulutuksen nimi -> Näytä ilmoitukset (sivun ala-reunassa) -> klikkaa koulutusta, johon olet hakeutumassa -> valitse Tiedot välilehti (sivun yläreunassa) ->Hae tähän koulutukseen.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TEtoimistossa ennen hakuajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.tepalvelut. fi > Oma asiointi > koulutushakemus. Koulutukseen hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska vain osalle hakijoista lähetetään hakemusten perusteella kutsu haastatteluun. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi, soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja tehtäviin, joten omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät.

Tietoja työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat puhelimitse Koulutusneuvonta p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta antaa Keuda/pelikouluttaja Juha Vanhaselta ja käytännön järjestelyistä Anna-Liisa Savinaiselta. Muista lähettää hakemuksen lisäksi motivaatiokirje, jossa kerrot miksi haluat tähän koulutukseen sähköpostin liitteenä juha.vanhanen@keuda.fi.

Työskentely pelialalla, sisältäen joko:

  • työssäoppimisjakso pelialan yrityksessä - tai
  • peliprojektin valmistaminen tiimityöskentelynä
Toimipiste
Uutiskatu 2, Helsinki

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Juha Vanhanen

050 415 0929

Koulutusassistentti

Liike-elämän palvelut

Anna-Liisa Savinainen

040 174 4495

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi