VALMA, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Tutkinnon nimi
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake

Tietoa hakemisesta ja opiskelusta

VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

VALMA-koulutukseen on yhdistetty neljä aiem­paa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutus­ta: ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, kotitalousopetus (talouskoulu) sekä maahanmuuttajien ammatillisen koulutukseen valmistava koulutus.

Koulutus on tarkoitettu sinulle

 • peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa,
 • maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa

VALMA-KOULUTUKSESSA mm.

 • vahvistat opiskelutaitojasi
 • saat välineitä arjentaitoihin ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
 • saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatko-opiskelupaikan suunnittelussa
 • voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
 • saat tukea suomen kielen opiskeluun
 • saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta
 • pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta
 • voit suorittaa korttikoulutuksia (EA1 ja hygieniaosaaminen)

VALMA-koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja se kestää yhden lukuvuoden. Suoritettu VALMA-koulutus oikeuttaa yhteishaussa kuuteen lisäpisteeseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana.

Valma-koulutus alkaa Keudassa 3.9.2018

Hakulomakkeessa kysytään Koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu, ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Valma-polut Keudassa

Järvenpäässä Wärtsilänkadulla, Mäntsälässä Lukkarinpolulla ja Nurmijärvellä Lopentiellä: Peruskoulun arvosanojen korotuspolku 

Jos tavoitteenasi on korottaa peruskoulun päättöarvosanoja, suositellaan suorituspoluksi seuraavaa mallia:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 10 osaamispistettä, sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 23 osaamispistettä, sisältäen mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa. Vuoden aikana sinulla on mahdollista korottaa peruskoulun päättöarvosanoja ainakin em. aineissa tai sitten vahvistaa niiden osaamista ennen toisen asteen opintoja.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 14 osaamispistettä, sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista sekä keittiössä työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä. Opintojen aikana sinulla on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 13 osaamispistettä, sisältäen työskentelyä eri työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.

Järvenpäässä Sibeliuksenväylällä: Arjen taitoja vahvistava polku 

Jos tavoitteenasi on vahvistaa arjen taitojasi, suositellaan suorituspoluksi seuraavaa mallia:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 10 osaamispistettä, sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 10 osaamispistettä, sisältäen mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 20 osaamispistettä, omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista, keittiössä työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä, pieniä arjen korjaustöitä kotiolosuhteissa sekä taide ja kulttuuriopintoja. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 20 osaamispistettä, sisältäen työskentelyä eri työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.

Keravalla Sarviniitynkadulla: Suomi toisena kielenä –polku 

Jos tavoitteenasi on vahvistaa suomen kielen osaamistasi, suosittelemme sinulle seuraavaa suorituspolkua:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 10 osaamispistettä, sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta. 
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 30 osaamispistettä, sisältäen mm. suomen kielen opintoja, fysiikkaa, matematiikka, englantia ja tietotekniikkaa.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 10 osaamispistettä, sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista sekä keittiössä työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä. Opintojen aikana sinulla on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 10 osaamispistettä, sisältäen työskentelyä työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.

Valma hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin Suomi, kutsutaan kielitestiin sähköpostitse.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp) ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma muodostetaan hänen omien tavoitteidensa mukaisesti valinnaisista koulutuksen osista.

Valma-koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
 • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat

Koulutuspaikat

Keuda järjestää VALMA-koulutusta viidessä eri osoitteessa:

 • Järvenpäässä Sibeliuksenväylällä, Opinto-ohjaaja Mirja Pitkänen
 • Järvenpäässä Wärtsilänkadulla, Opinto-ohjaaja Petra Karvonen
 • Keravalla Sarviniitynkadulla, Opinto-ohjaaja Janne Jousiaho
 • Mäntsälässä Lukkarinpolulla, Opinto-ohjaaja Eija Toivanen
 • Nurmijärvellä Lopentiellä, Opinto-ohjaaja Nina Östman 
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää
Sarviniitynkatu 9, Kerava
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Tuntiopettaja

Sari Aro

040 174 5446

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi