Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Vammaistyön lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (tutkinnon osa, PT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutus ei ole toistaiseksi haussa. 

Tämä koulutus sopii vammaistyön osaamisalasta valmistuneille lähihoitajille, jotka haluavat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 §3). Tutkinnon osan suoritettuasi saat pätevyyden työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Tutkinnon osassa opiskellaan seuraavat sisällöt

 • Varhaiskasvatuksen säädökset
 • Pedagogiikka ja lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa
 • Varhaiskasvatuksen hoitotyö, lääkehoitosuunnitelma ja lasten hätäensiapu
 • Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset ja ravitsemuskasvatus
 • Tunnetaidot
 • Lapsen kielen ja ajattelun kehitys
 • Leikki ja liikkuminen

Opinnot toteutetaan työelämälähtöisesti ja joustavasti opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Toteutusvaihtoehdot

Päivä-monimuotokoulutus | Tuusula Kirkkotie
Monimuotokoulutus sisältää alan työpaikassa järjestettävää koulutusta, lähiopetusta oppilaitoksessa, etätehtäviä sekä verkko-opintoja.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Suoritettava Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp) on yksi tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Sama tutkinnon osa kuuluu myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon.

Hakeutuminen

 • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
 • Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
 • Kutsumme sinut ohjauspäivään/puhelinhaastatteluun sähköpostitse. Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Tutkinnon osan suorittaminen

Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto vammaistyön osaamisalalta, sekä työkokemusta alalta.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Marika Styf

050 441 9917

Opinto-ohjaaja

Outi Kari

050 434 4105

Hakeutumispalvelut

09 2738 3700
hakeutumispalvelut@keuda.fi