Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Vanhustyön osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa!

Suomessa väestörakenne vanhenee ja väestön ikääntyessä vanhustyön tarve lisääntyy. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteita uudistettiin, jotta koulutus vastaisi aiempaa paremmin alalla jo tunnistettuihin ja myös lähitulevaisuudessa ennakoituihin osaamistarpeisiin. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Opinnot on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi.

 Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Asiantuntijuus

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa tai asumisyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös sairaalassa, pitkäaikaisen hoidon yksikössä sekä palveluasumisen tai kotihoidon parissa.

Toteutusvaihtoehdot

Oppisopimuskoulutus

Koko tutkinnon voi suorittaa vain oppisopimuksella. Edellytyksenä on, että hakijalla on alan työpaikka.

Tutkinnon osat | Monimuotokoulutus
Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Tutustu tarkemmin:

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä ja teemme yksilöhaastattelun.

Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Tutkinnon osan suorittaminen

Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti

Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn ohessa.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi. Hakijalla tulee olla alalle soveltuva tutkinto ja alan työpaikka.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
  • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
  • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
  • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 200 euroa.

Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 100 euroa tutkinnon osaa kohden.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Anne Knuuti

040 174 4462

Asiakkuuspäällikkö

Sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus-, hius- ja kauneusalat

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Hakeutumispalvelut

09 2738 3700
hakeutumispalvelut@keuda.fi