Ammatillisen tutkinnon suorittaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa henkilökohtaistamista ja henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS:in) laatimista. Käy vastuuopettajasi kanssa HOKS-keskustelussa läpi, mitä osaamisen tunnustamisia haet. Toimita alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös todistuksista ja opintosuoritusotteista vastuuopettajallesi tai opinto-ohjaajallesi.

Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua:

– sisällyttämällä, jos olet suorittanut lukio-opintoja 1.8.2005 tai sen jälkeen JA/TAI ammatillisia perustutkinto-opintoja vuoden 2015 jälkeen; tässä noudatamme Opetushallituksen ohjetta ja siirtotaulukkoa.

– ajantasaisuuden ja vastaavuuden arvioinnin jälkeen silloin, kun sisällyttäminen ei ole mahdollista.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Jos sinulla on saman tutkinnon voimassa olevan opintosuunnitelman mukaisia ammatillisia opintosuorituksia, aikaisemmat suoritukset sisällytetään tutkintoosi.

Jos sinulla on saman tutkinnon ei-voimassa olevia ammatillisia opintosuorituksia, ole yhteydessä opettajaan, joka arvioi opintojen vastaavuuden ja ajantasaisuuden.

Tutkintoosi on mahdollista liittää ammatillinen valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta, lukio-opinnoista tai korkeakouluopinnoista. Tämän ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan ajantasaisuuden arvioinnin ja liittämisen tekee kaksi opettajaa. Ole yhteydessä vastuuopettajaasi, jos haluat, että tutkintoosi liitetään tutkinnon osa toisesta tutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat (ytot):

Jos sinulla on lukio-opintoja, jotka on suoritettu 1.8.2005 voimaan tulleen tai sen jälkeisen lukion opetussuunnitelman mukaan, lukio-opinnot voidaan sisällyttää ammatillisen tutkintosi yto-opinnoiksi. Jos olet suorittanut ammatillisessa koulutuksessa ytoja 1.8.2015 jälkeen, ne voidaan myös sisällyttää tutkintosi yhteisiin tutkinnon osiin.

Jos olet suorittanut lukio-opintoja aikaisemman kuin vuoden 2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisesti tai ammatillisia ytoja 1.8.2015 voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaan, voit näyttää osaamisesi Keudan Osaamossa. Osaamoja on jokaisessa toimipisteessä, ja niihin ilmoittaudutaan sähköisesti. Voit myös suorittaa verkkokursseja tai osallistua opetukseen.