HOKSin mahdollisuudet

Osaamisen hankkiminen 

Opiskelu on monipuolista osaamisen hankkimista suoritettavan tutkinnon ja tutkinnon osan arviointia silmällä pitäen. Se, mitä opiskelet, on aina suunniteltu ja sovittu henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassasi (HOKS). Opiskelu voi tapahtua työpaikalla, lähiopetuksessa, verkossa tai etänä.

Työpaikalla opiskelu 
Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet (video)
Työpaikalla järjestettävä koulutus ja näyttö
Oppisopimus & Koulutussopimus – Molempi parempi

Lähiopetus on oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa käytännön työtehtävien harjoittelua tai teoriaopetusta. Lähiopetusta on esimerkiksi yrityskäynti, luokka- ja työsaliopetus, yrityksessä tai koulun työmaalla tehtävä työ, luento, ryhmätyönä tai itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.

Etäopiskelu on itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan ryhmässä tai yhdessä toisten kanssa. Etäopiskeluun liittyy yleensä tietty aineisto. Etänä voit opiskella HOKS:ssa sovitun mukaisesti esimerkiksi kotona, kirjastossa, työpaikalla tai verkossa. Etäopiskelu täydentää lähiopetusta.

Verkko-opiskelu toteutetaan joko osittain tai kokonaan Pinja -verkko-oppimisympäristössä. Voit valita verkko-opintoja mm. valinnaisiin opintoihin Keudan tai yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Verkko-opintoja suunniteltaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan, verkko-opinnon opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Pinjaan kirjaudutaan Keudan sähköpostiosoitteella. Yhteisten aineiden verkko-opettajat löytyvät Keudan nettisivuilta kohdasta Verkko-opiskelu.

Henkilökohtaistaminen ja HOKS:n laadinta

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 • Sovitaan suoritettavasta tutkinnosta.
 • Sinulla jo olevaa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan. Aiemman osaamisen tunnustaminen.
 • Sitoudut suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia suunnitelman mukaan.
 • Sovitaan ohjauksesta ja tuesta opintojesi aikana.
 • Sinulle tarjotaan tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.
 • Sovitaan erityisen tuen tarpeestasi ja kirjataan hallinnollinen päätös HOKS:iin, joka mahdollistaa mukautetun arvioinnon.
 • Arvioidaan osaamisen tarvettasi suhteessa suoritettavaan tutkinnon. Sovitaan osaamisen hankintatavoistasi opintojen aikana.
 • Sovitaan työelämässä hankittavasta osaamisestasi, joko koulutus- tai oppisopimuksen avulla.
 • Työpaikalla järjestettävästä koulutuksestasi ja arvioinnistasi tehdään suunnitelma, jossa sovitaan työtehtävistäsi, ajankohdasta sekä työpaikkaohjaajastasi.
 • Sovitaan näyttöjesi ajankohdat, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä.
 • Sinulle laaditaan urasuunnitelma jonka tarkoitus on edistää työllistymistäsi tai pääsyäsi jatko-opintoihin.
 • Suunnitelmaasi päivitetään opintojen aikana tarvittaessa. Alaikäisen opiskelijan huoltajilla on mahdollisuus osallistua HOKS:n suunniteluun ja päivitykseen.

Lisätietoja saat vastuuopettajalta ja opinto-ohjaajalta.