Kaksoistutkinto

Yhdistelmäopinnot vai kaksoistutkinto?

Ammattiin opiskelevana voit suorittaa erilaisia yhdistelmäopintoja, jos haluat ammatillisen perustutkinnon rinnalle opintoja lukiosta. Vaihtoehtoina sinulla on kaksoistutkinto tai yleissivistävät opinnot ammatillisen perustutkinnon lisäksi:

  • Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto (=kaksoistutkinto)
  • Ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja

Lue lisää kaksoistutkinnosta Opintopolusta: Kaksoistutkinto [opintopolku.fi]

Infot toimipisteissä 2023

Jos suunnittelet opintoja lukiossa, sinun tulee osallistua oman toimipisteesi sekä yhteistyölukion infoon lukio-opinnoista. Keuda järjestää kaksoistutkintoa koskevat infotilaisuudet syksyn alussa, ja niiden järjestelyistä vastaavat opinto-ohjaajat. Tarkemmat päivämäärät julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

Tiedot lukioiden järjestämistä infotilaisuuksista löydät yhteishaun valintakirjeestä.

Edellytykset lukiossa opiskelulle

Lukio-opintojen suorittamisen ehtona on, että peruskoulun päättötodistuksesi lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Keskiarvoraja voi nousta tätä korkeammaksikin, jos hakijoita lukio-opintojen suorittamiseen on enemmän kuin lukiopaikkoja. Voit ilmaista halukkuutesi lukio-opintojen suorittamiseen jo yhteishakua tehdessäsi ja sitten heti  opintojesi alkaessa. Lukio-opintojen aloittaminen vaatii aina keskustelun oman opinto-ohjaajan kanssa. Lukiossa voi toki opiskella muutenkin, mutta jos opintoja ei ole suunniteltu osaksi HOKSia, Keuda ei voi sitoutua maksamaan niitä.

Teemme yhteistyötä alueen lukioiden kanssa. Myös Otavian nettilukio on yhteistyökumppanimme. Joskus voikin olla hyvä vaihtoehto ensin kokeilla lukiokurssien suorittamista Otavian nettilukiossa. Sen jälkeen voi siirtyä yhdistelmäopinto-opiskelijaksi johonkin yhteistyölukioon tai jatkaa nettilukiossa lukio-opintojen suorittamista.

Jos tähtäät kaksoistutkintoon, lukio-opinnot tulee aloittaa 1. lukuvuonna. Kaksoistutkinnossa ammatillisen perustutkinnon aikana suorittamasi lukio-opinnot sijoitetaan osaksi tutkinnon yhteisiä tai valinnaisia tutkinnon osia. Tämä vaatii etukäteissuunnittelua.

Kaikkien yhteishausta valittujen, jotka ovat kiinnostuneita kaksoistutkinnosta, tulee osallistua oman Keudan toimipisteen sekä yhteistyölukion infoon lukio-opinnoista. Ajankohdat löydät tältä sivulta.

Kaksoistutkinnon eteneminen tiivistetysti
Kaksoistutkinnon eteneminen tiivistetysti.

Mitä lukiossa opiskellaan?

Kun sinut on valittu suorittamaan lukio-opintoja, teet lukio-opintojen valinnat yhdessä lukion opinto-ohjaajan kanssa. Lukiossa opiskelet niitä aineita, joita aiot kirjoittaa. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan vähintään 5 ainetta. Et siis suinkaan opiskele kaikkia lukioaineita. Katso tästä tarkemmat tiedot ylioppilaskirjoituksista.

Voit opiskella lukiossa myös yksittäisiä aineita – esimerkiksi matematiikkaa tai vieraita kieliä – jos haluat vahvistaa näiden aineiden osaamista esimerkiksi mahdollisissa jatko-opinnoissa korkeakoulussa. Opintosuunnitelmasi suunnitellaan sinulle sopivaksi yhdessä lukion opinto-ohjaajien kanssa.

Voit opiskella lukiossa kolmen vuoden aikana enintään 60 opintopistettä. Yleensä kahden eri tutkinnon suorittaminen vaatii aikaa 3 – 4 vuotta, ja ylioppilaskirjoitukset suoritetaan 3. ja 4. vuoden aikana.  Voit osallistua ylioppilaskirjoituksiin, jos sinulla on suoritettuna vähintään 90 osaamispistettä ammatillisella puolella.

Kun suoritat vaadittavat opinnot lukiossa, ne korvaavat ammatillisessa todistuksessasi sekä pakolliset yhteiset opinnot niissä aineissa, joita lukiossa opiskelet sekä myös saman aineen valinnaiset opinnot. Yhteensä tarvitset valinnaisia 9 osaamispistettä ammatilliseen todistukseen. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun mietit, mitä yhteisiä opintoja sinun tulee opiskella ammatillisella puolella.

Lukion opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoasi

Sinulle tehdään oma suunnitelma siitä, miten ja milloin opiskelet lukiossa. Kun olet valinnut lukio-opintoja itsellesi, ne ovat osa HOKSiasi ja sitoudut niiden suorittamiseen suunnitelman mukaan niin lukio-opintojen kuin ammatillisten opintojen osalta. Katso alla olevasta luettelosta eri toimipisteiden tarkemmat tiedot lukio-opintojen suorittamisesta.

Lukion suorituksesi ja arvosanasi siirretään opetushallituksen ohjeen mukaan ammatilliseen tutkintoosi sekä ns. yhteisiin tutkinnon osiin että tarvittaessa korvaamaan ammatillisia valinnaisia opintoja (maksimissaan voit korvata 25 osaamispistettä lukio-opinnoilla ammatillisista valinnaisista). 1 lukion opintopiste on 0,75 osaamispistettä ammatillisella puolella.

Huolehdi, että  toimitat aina tarvittaessa lukion perioditodistuksen tai suoritusmerkinnät omalle opinto-ohjaajallesi Keudaan, jotta hän voi merkitä lukiosuorituksesi ammatillisiin opintoihisi heti lukioperiodisi tai opintojakson arvioinnin jälkeen.

Ota huomioon se, että kun lukio-opintosi arvosanat siirretään ammatilliseen todistukseen, ne vaikuttavat sekä yhteisen aineiden keskiarvoon että kaikkien aineiden keskiarvoon, jotka otetaan huomioon, jos haet ammattikorkeakouluun.

Ammattikorkeakoulut valitsevat vähintään puolet opiskelijoistaan todistusten perusteella. Kun olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että saanut ammatillisen perustutkintotodistuksen, voit päästä jommankumman todistuksen perusteella ammattikorkeakouluun. Yliopistoon hakiessa otetaan huomioon todistusvalinnassa vain ylioppilastodistus. Toki aina on mahdollisuus päästä korkeakouluopintoihin myös pääsykokeiden kautta.

Kenelle kahden tutkinnon suorittaminen sopii?

Tärkeintä on, että sinulla itselläsi pitää olla motivaatio näihin opintoihin ja niiden suorittamiseen loppuun. Molempien opintojen suorittaminen vaatii sinulta aktiivista otetta, ja sinun pitää ottaa itse paljon asioista selvää ja huolehtia siitä, että kaikki tulee tehtyä ajallaan niin lukiossa kuin ammattiopistossakin. Ota huomioon, että et saa ylioppilastutkintotodistusta, jos sinulla ei ole ammatillisista tutkintotodistusta. Opiskelu kahdessa eri oppilaitoksessa tuo vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihisi. Ja tokihan ne valmentavat sinua jatko-opintoihin korkeakoulussa, jos ne ovat haaveissasi!

Lukiossa tarvittavat materiaalit

Lukio-opinnoissa tarvitaan tietokonetta. Jos olet oppivelvollinen saat sen käyttöösi Keudasta niin kuin muutkin opiskeluun tarvittavat materiaalit ja välineet.

Lukio-opintojen käytännöt eri toimipisteissä

Alla olevasta valikosta voit tutustua Keudan eri toimipisteiden käytäntöihin lukio-opinnoissa. Täältä löytyy kunkin toimipisteen yhteistyölukiot, lukio-opintojen ajoitus opiskeluissa sekä mahdolliset muut ehdot ja suositukset.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääasiassa Järvenpään lukio, mutta myös muut alueen lukiot mm. Keravan lukio ja Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opintopolut toteutetaan yksilöllisesti, mutta lähtökohtana:
1.vuosi lukioperiodit 2 ja 4 
2.vuosi lukioperiodit 2 ja 5
3.vuosi lukioperiodi 2.

Ehtoja/suosituksia

Mikäli haluaa opiskella pitkän matematiikan oppimäärän, on opiskeltava myös iltalukiossa.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääasiassa Järvenpään lukio, mutta myös muut alueen lukiot mm. Keravan lukio ja Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opintopolut toteutetaan yksilöllisesti, mutta lähtökohtana:
1.vuosi lukioperiodit 2 ja 4
2.vuosi lukioperiodit 2 ja 5
3.vuosi lukioperiodi 2.

Ehtoja/suosituksia

Mikäli haluaa opiskella pitkän matematiikan oppimäärän, on opiskeltava myös iltalukiossa.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääosin Keravan lukiossa, Järvenpään lukiossa ja aikuislukiossa. Myös Tuusulan lukiossa tarvittaessa.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Liiketoiminnan perustutkinto-opiskelijat:
Lukio-opinnot ovat lukujärjestyksessä tiettyinä aikoina, yleisimmin
maanantaisin klo 11.45-14.30
tiistaisin klo 8.20-11
torstaisin klo 8.20-11, läpi lukuvuoden, riippumatta jaksoista.
Kursseja kertyy kaksi per lukiojakso. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.  Muutoin verkkokursseja tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat:
Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.

Ehtoja/suosituksia

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsi/matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääosin Keravan lukiossa.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Sarviniitynkadun opiskelijat opiskelevat kaksoistutkinnon lukio-opinnot Keravan lukiossa lukion jaksojärjestelmän mukaisesti 1 tai 2 jaksoa lukuvuodessa. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Viimeisenä opintovuotena ei välttämättä ole erillistä lukiojaksoa, koska kaksoistutkinnon suorittajat siirtyvät ammattiopistosta valmistumisen jälkeen lukion kirjoille opiskelijoiksi. Jaksot sovitaan yhteistyössä oman vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa lukuvuodeksi kerrallaan edellisenä keväänä. Kaksoistutkinto-opinnot kestävät neljä vuotta ja päättyvät ylioppilaskirjoituksiin.

Ehtoja/suosituksia

Lukio-opintojen edellytyksenä on vähintään keskiarvoraja 7,0 lukuaineiden osalta ja ammatillisten opintojen edistyminen suunnitelman mukaisesti. Ammattiopistolla on mahdollisuus keskeyttää kaksoistutkinto-opiskelijan lukio-opinnot määräajaksi, jotta opiskelija saavuttaa ammattiopintojen tavoitteet.

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsin/lyhyen matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta. Matematiikassa opiskellaan lyhyttä matematiikkaa.

Lukio saattaa tarjota myös valmiin suoritusmallin. Tällöin lukion ainevalinnat ovat tarkkaan rajatut.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Mäntsälän lukio tai muut alueen lukiot.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Mäntsälän lukiossa lukio-opintoja suorittavat tekevät lukio-opinnot lukion lukujärjestyksen mukaisesti.  Saman päivän aikana voi siirtyä ammatillisista opinnoista lukio-opintoihin, koska lukio sijaitsee lähellä. Jos opiskelija opiskelee lukio-opintoja muussa kuin Mäntsälän lukiossa, suunnitelma mietitään jaksoittain. Ammatilliset opinnot suoritetaan joustavasti mm. työpaikalla oppimista voidaan suorittaa kesäisin.

Ehtoja/suosituksia

Kaksoistutkintohalukkuus ilmoitetaan hakemuksessa tai heti opintojen alussa. Lukio-opintoja on jo heti ensimmäisenä syksynä, ensimmäisessä jaksossa. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelu vaatii omatoimisuutta sekä huolehtimista siitä, että on lukujärjestyksen mukaisessa paikassa. Peruskoulun lukuaineiden ka. vähintään 7,0 (Mäntsälän lukio 7,10).

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Kaksoistutkinnon voi suorittaa eri lukioissa sopimuksen mukaan.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukio-opinnot suoritetaan jaksoittain päivälukiossa tai ilta- sekä verkkolukiossa. Yleensä päivälukiossa suoritetaan kaksi jaksoa lukuvuodessa.

Ehtoja/suosituksia

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääasiassa Nurmijärven lukion Nurmijärven kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteet.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukiossa opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti lukion 2. periodissa. Opintosuunnitelma räätälöidään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Ensin suunnitellaan lukion kurssit lukion opon kanssa ja sen jälkeen yksilöllistetään ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opiskelu Keudassa mukaan lukien työpaikkajaksot. Opiskelupäivän aikana tulee siirtymisiä lukiolta ammattiopistoon ja päinvastoin. Tyypillisesti opiskelijan työviikkoon kuuluu opiskelupäiviä sekä amiksessa että lukiossa koko ammatillisen tutkinnon opiskelun ajan. Poikkeuksena tästä ovat työssä olojaksot.

Ehtoja/suosituksia

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ka vähintään 7,0.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Toteutetaan yhteistyössä Sipoon lukion kanssa.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Yhdistelmäopintoja suoritetaan yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa. On myös mahdollista sopia vastuuohjaajan kanssa erityisjärjestelyistä, kuten esim. työelämäjakson aikaisista kokopäiväisistä lukio-opinnoista ja työssäoppimisen korvaamisesta esim. kesätöillä. Keuda Sipoossa on kuitenkin myös mahdollista suorittaa yksittäisiä ammatillisia opintoja täydentäviä lukiokursseja.

Ehtoja/suosituksia

Sipoon lukiossa yhdistelmätutkinnon voi suorittaa, jos lukuaineiden keskiarvo on riittävä.

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Tuusulan Hyrylän toimipisteen, Keravan ja Järvenpään lukiot.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukioissa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja:
Ensimmäisenä opiskeluvuotena kaksi jaksoa.
Sen jälkeen suunnitellaan lukiojaksojen sijoittuminen henkilökohtaisesti.
Lisäksi opiskelija voi tehdä itsenäisiä kursseja ja nettilukion kursseja.

Ehtoja/suosituksia

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Järvenpään aikuislukio  (opinnot iltaisin)

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.

Ehtoja/suosituksia

Lukio-opintojen keskeytyessä

Sinun tulee saada jokaisesta lukiosuorituksesta arvosanaksi vähintään numero 5, jotta opinto voidaan siirtää ammatilliseen todistukseen. Jos sinulle kuitenkin jää suorituksesi useammasta aineesta numero 4 lukiosta, joudutaan miettimään, onko sinun hyvä jatkaa lukio-opintoja vai keskeytetäänkö lukio-opintojen suorittaminen. Joskus opiskelija myös itse ehdottaa lukio-opintojen keskeyttämistä. Silloin jatkat tavallisena perustutkinto-opiskelijana ammattiopistossa, ja sinulle tehdään uusi suunnitelma ja muutokset hoksiisi, jotta saat opinnot suoritettua ammatillisella puolella.

Kuuntele Kohti unelma-ammattia -podcast:
Kaksoistutkinnon opiskelu

https://open.spotify.com/episode/7pRc8sWsCe5SaXlkJ2TlXA