Kaksoistutkinto

Yhdistelmäopinnot/kaksoistutkinto

 Ammattiin opiskeleva voi suorittaa erilaisia yhdistelmäopintoja, jos hän haluaa ammatillisen perustutkinnon rinnalle muita opintoja lukiosta.

VAIHTOEHDOT:

Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto (=kaksoistutkinto)

Ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja

Mitä vaaditaan ennen lukio-opintojen aloittamista?

Lukio-opintojen suorittamisen ehtona on, että peruskoulun päättötodistuksesi lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Keskiarvoraja voi nousta tätä korkeammaksikin, jos hakijoita lukio-opintojen suorittamiseen on enemmän kuin lukiopaikkoja. Voit ilmaista halukkuutesi lukio-opintojen suorittamiseen jo yhteishakua tehdessäsi ja sitten syksyllä heti ammatillisten opintojesi alkaessa. Muista toimittaa peruskoulun päättötodistuksesi vastuuopettajallesi heti ensimmäisenä koulupäivänä, jotta opinto-ohjaaja voi laskea lukuaineiden keskiarvosi ja ilmoittaa ne lukioille valintojen tekemistä varten.

Lukio-opinnot pitää aloittaa 1. lukuvuonna; muuten joudut maksamaan lukio-opintojen suorittamisen itse. Ammatillisen perustutkinnon aikana suoritetut lukio-opinnot pitää voida sijoittaa osaksi tutkinnon yhteisiä tai valinnaisia tutkinnon osia, jotta Keuda maksaa ne.

Kaikkien valittujen tulee osallistua oman Keudan toimipisteen sekä yhteistyölukion infoon lukio-opinnoista. Keuda tekee yhteistyötä alueen lukioiden kanssa, ja sinun pitää keskustella oman Keudan opinto-ohjaajasi kanssa lukiovaihtoehdoista aina etukäteen ennen opintojen alkua. Keuda maksaa lukioille lukio-opinnoista, joten sen vuoksi etukäteen suunnittelu on välttämätöntä.

Kun sitten valitset lukio-opintoja itsellesi, sitoudut niiden suorittamiseen suunnitelman mukaan. Koska Keuda maksaa lukiolle jokaisesta opintopisteestä, on tärkeää, että sinä toimit suunnitelman mukaan.

Voit myös kokeilla lukiokurssien suorittamista Otavan opiston nettilukiossa. Sen jälkeen voit siirtyä yhdistelmäopinto-opiskelijaksi johonkin yhteistyölukioon tai jatkaa nettilukiossa lukio-opintojen suorittamista.

Mitä opiskelet lukiossa?

Kun sinut on valittu suorittamaan lukio-opintoja, teet lukio-opintojen valinnat yhdessä lukion opinto-ohjaajan kanssa. Lukiossa opiskelet niitä aineita, joita aiot kirjoittaa. Ylioppilaskirjoituksissa pitää kirjoittaa jokaisen vähintään 5 ainetta. Et siis suinkaan opiskele kaikkia lukioaineita. Katso tästä tarkemmat tiedot ylioppilaskirjoituksista. Linkki ylioppilastutkintolautakunnan sivulle.

Voit opiskella lukiossa myös yksittäisiä aineita – esimerkiksi matematiikkaa tai vieraita kieliä – jos haluat vahvistaa näiden aineiden osaamista esimerkiksi mahdollisissa jatko-opinnoissa korkeakoulussa. Opintosuunnitelmasi suunnitellaan sinulle sopivaksi yhdessä lukion opinto-ohjaajien kanssa.

Voit opiskella lukiossa kolmen vuoden aikana enintään 60 opintopistettä. Yleensä kahden eri tutkinnon suorittaminen vaatii aikaa 3 – 4 vuotta, ja ylioppilaskirjoitukset suoritetaan 3. ja 4. vuoden aikana.  Voit osallistua ylioppilaskirjoituksiin, jos sinulla on suoritettuna vähintään 90 osaamispistettä ammatillisella puolella.

Kun suoritat vaadittavat opinnot lukiossa, ne korvaavat ammatillisessa todistuksessasi sekä pakolliset yhteiset opinnot niissä aineissa, joita lukiossa opiskelet sekä myös saman aineen valinnaiset opinnot. Yhteensä tarvitset valinnaisia 9 osaamispistettä ammatilliseen todistukseen. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun mietit, mitä yhteisiä opintoja sinun tulee opiskella ammatillisella puolella.

Opintojen aikana:

Sinulle tehdään oma suunnitelma siitä, miten ja milloin opiskelet lukiossa. Katso alla olevasta luettelosta eri toimipisteiden tarkemmat tiedot lukio-opintojen suorittamisesta.

Lukion suorituksesi ja arvosanasi siirretään opetushallituksen ohjeen mukaan ammatilliseen tutkintoosi sekä ns. yhteisiin tutkinnon osiin että tarvittaessa korvaamaan ammatillisia valinnaisia opintoja (maksimissaan voit korvata 25 osaamispistettä lukio-opinnoilla ammatillisista valinnaisista). 1 lukion opintopiste on 0,75 osaamispistettä ammatillisella puolella. Linkki opetushallituksen sivulle.

Sinun tulee huolehtia siitä, että tarvittaessa toimitat lukion perioditodistuksen tai suoritusmerkinnät omalle opinto-ohjaajallesi Keudaan, jotta hän voi merkitä lukiosuorituksesi sinun opintoihisi ammatillisella puolella heti lukioperiodisi tai opintojakson arvioinnin jälkeen.

Ota huomioon se, että kun lukio-opintosi arvosanat siirretään ammatilliseen todistukseen, ne vaikuttavat sekä yhteisen aineiden keskiarvoon että kaikkien aineiden keskiarvoon, jotka otetaan huomioon, jos haet ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulut valitsevat vähintään puolet opiskelijoistaan todistusten perusteella. Kun olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että saanut ammatillisen perustutkintotodistuksen, voit päästä jommankumman todistuksen perusteella ammattikorkeakouluun. Yliopistoon hakiessa otetaan huomioon todistusvalinnassa vain ylioppilastodistus. Toki aina on mahdollisuus päästä korkeakouluopintoihin myös pääsykokeiden kautta.

Kenelle kahden tutkinnon suorittaminen sopii?

Tärkeintä on, että sinulla itselläsi pitää olla motivaatio näihin opintoihin ja niiden suorittamiseen loppuun. Molempien opintojen suorittaminen vaatii sinulta aktiivista otetta, ja sinun pitää ottaa itse paljon asioista selvää ja huolehtia siitä, että kaikki tulee tehtyä ajallaan niin lukiossa kuin ammattiopistossakin. Ota huomioon, että et saa ylioppilastutkintotodistusta, jos sinulla ei ole ammatillisista tutkintotodistusta. Opiskelu kahdessa eri oppilaitoksessa tuo vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihisi. Ja tokihan ne valmentavat sinua jatko-opintoihin korkeakoulussa, jos ne ovat haaveissasi!

Entä jos lukio-opinnot keskeytyvät?

Sinun tulee saada jokaisesta lukiosuorituksesta arvosanaksi vähintään numero 5, jotta opinto voidaan siirtää ammatilliseen todistukseen. Jos sinulle kuitenkin jää suorituksesi useammasta aineesta numero 4 lukiosta, joudutaan miettimään, onko sinun hyvä jatkaa lukio-opintoja vai keskeytetäänkö lukio-opintojen suorittaminen. Joskus opiskelija myös itse ehdottaa lukio-opintojen keskeyttämistä. Silloin jatkat tavallisena perustutkinto-opiskelijana ammattiopistossa, ja sinulle tehdään uusi suunnitelma ja muutokset hoksiisi, jotta saat opinnot suoritettua ammatillisella puolella.

Lukiossa tarvittavat materiaalit:

Keuda antaa oppivelvollisten käyttöön tietokoneen, jota tarvitaan ehdottomasti lukio-opinnoissa. Oppivelvollisten muutkin lukiossa tarvittavat oppimateriaalit kustantaa Keuda.

Kaksoistutkinnon suorittaminen kuvana

 

Keudan eri toimipisteiden käytäntöjä lukio-opinnoissa:

Keuda Tuusula, Kirkkotie

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Tuusulan Hyrylän toimipisteen, Keravan ja Järvenpään lukiot.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukioissa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja:

  • ensimmäisenä opiskeluvuotena kaksi jaksoa
  • sen jälkeen suunnitellaan lukiojaksojen sijoittuminen henkilökohtaisesti
  • lisäksi opiskelija voi tehdä itsenäisiä kursseja ja nettilukion kursseja.

 

Keuda Tuusula, Pekka Halosen akatemia

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Järvenpään aikuislukio  (opinnot iltaisin)

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.

Ehtoja/suosituksia

Keuda Järvenpää Sibeliuksenväylä

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Alueen lukioiden kanssa (mm. Järvenpää, Kerava ja Tuusulan lukion Hyrylän toimipiste)

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana. Lukiossa opiskellaan lukion periodi kerrallaan. Yleensä 1. vuonna 2 periodia lukiossa; 2. vuonna 2 periodia lukiossa ja 3. vuonna 1 periodi lukiossa.

Ehtoja/suosituksia

Keuda Järvenpää Wärtsilänkatu 7

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääasiassa Järvenpään lukio, mutta myös muut alueen lukiot mm. Keravan lukio.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Opintopolut toteutetaan yksilöllisesti, mutta lähtökohtana: 1.vuosi lukioperiodit 2 ja 4;  2.vuosi lukioperiodit 2 ja 5;  3.vuosi lukioperiodi 2.

Ehtoja/suosituksia

Mikäli haluaa opiskella pitkän matematiikan oppimäärän, on opiskeltava myös iltalukiossa.

Keuda Nurmijärvi Lopentie

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääasiassa Nurmijärven lukion Nurmijärven kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteet.

Nurmijärven lukio

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukiossa opiskelu aloitetaan pääasiassa lukion 2. periodissa. Opintosuunnitelma räätälöidään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Ensin suunnitellaan lukion kurssit lukion opon kanssa ja sen jälkeen yksilöllistetään ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opiskelu Keudassa mukaan lukien työpaikkajaksot. Opiskelupäivän aikana tulee siirtymisiä lukiolta ammattiopistoon ja päinvastoin. Tyypillisesti opiskelijan työviikkoon kuuluu opiskelupäiviä sekä amiksessa että lukiossa koko ammatillisen tutkinnon opiskelun ajan. Poikkeuksena tästä ovat työssä olojaksot.

Ehtoja/suosituksia

Keuda Kerava Keskikatu

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Pääosin Keravan lukiossa.

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Liiketoiminnan perustutkinto-opiskelijat: Lukio-opinnot ovat lukujärjestyksessä tiettyinä aikoina, yleisimmin maanantaisin klo 11.45-14.30; tiistaisin klo 8.20-11; torstaisin klo 8.20-11, läpi lukuvuoden, riippumatta jaksoista. Kursseja kertyy kaksi per lukiojakso. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.  Muutoin verkkokursseja tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat: Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.

Ehtoja/suosituksia

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsi/matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta.

Keuda Kerava Sarviniitynkatu

Lii

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

pääosin Keravan lukiossa ja aikuislukiossa

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukio-opinnot ovat lukujärjestyksessä tiettyinä aikoina, yleisimmin maanantaisin klo 11.45-14.30; tiistaisin klo 8.20-11; torstaisin klo 8.20-11, läpi lukuvuoden, riippumatta jaksoista. Kursseja kertyy kaksi per jakso. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana. Muutoin verkkokursseja tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Ehtoja/suosituksia

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsi/matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta.

Keuda Sipoon Enter

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

toteutetaan yhteistyössä Sipoon lukion kanssa

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Yhdistelmäopintoja suoritetaan yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa. On myös mahdollista sopia vastuuohjaajan kanssa erityisjärjestelyistä, kuten esim. työelämäjakson aikaisista kokopäiväisistä lukio-opinnoista ja työssäoppimisen korvaamisesta esim. kesätöillä. Keuda Sipoossa on kuitenkin myös mahdollista suorittaa yksittäisiä ammatillisia opintoja täydentäviä lukiokursseja.

Ehtoja/suosituksia

Sipoon lukiossa yhdistelmätutkinnon voi suorittaa, jos lukuaineiden keskiarvo on riittävä.

Keuda Mäntsälä Saaren kartano

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Kaksoistutkinnon voi suorittaa eri lukioissa sopimuksen mukaan. .

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Lukio-opinnot suoritetaan jaksoittain päivälukiossa tai ilta- sekä verkkolukiossa. Yleensä päivälukiossa suoritetaan kaksi jaksoa lukuvuodessa.

Ehtoja/suosituksia

 

Keuda Mäntsälä Lukkarinpolku

 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

Mäntsälän lukio tai muut alueen lukiot

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Mäntsälän lukiossa lukio-opintoja suorittavat tekevät lukio-opinnot lukion lukujärjestyksen mukaisesti.  Saman päivän aikana voi siirtyä ammatillisista opinnoista lukio-opintoihin, koska lukio sijaitsee lähellä. Jos opiskelija opiskelee lukio-opintoja muussa kuin Mäntsälän lukiossa, suunnitelma mietitään jaksoittain. Ammatilliset opinnot suoritetaan joustavasti mm. työpaikalla oppimista voidaan suorittaa kesäisin.

Ehtoja/suosituksia

Kaksoistutkintohalukkuus ilmoitetaan hakemuksessa tai heti opintojen alussa. Lukio-opintoja on jo heti ensimmäisenä syksynä, ensimmäisessä jaksossa. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelu vaatii omatoimisuutta sekä huolehtimista siitä, että on lukujärjestyksen mukaisessa paikassa. Peruskoulun lukuaineiden ka. vähintään 7,0 (Mäntsälän lukio 7,10).