Kansainvälisyys osana opintoja

Kansainvälisyys – työelämän valttikortti

Työnantajat arvostavat uusissa työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, joustavuutta, ongelmanratkaisutaitoja, aloitteellisuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvitaan ja arvostetaan kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta, jotka molemmat kehittyvät toimiessa kansainvälisessä ympäristössä.

Tulevaisuuden työssäsi kohtaat kansainvälisyyttä kaikkialla – vaikka työpaikkasi ei tekisikään suoraan vaikkapa kansainvälistä kauppaa. Työkaverisi ja asiakkaasi voivat olla ulkomaalaisia, käyttämäsi koneet ja laitteet saattavat vaatia vieraskielisten manuaalien lukemista tai lähdet ehkä asennuskeikalle ulkomaille. Eri nettisivujen, uutisten ja somen kautta kuulet alasi uusista tutkimuksista ja trendeistä. Ulkomailta saa usein vinkkejä omalle alalle, itsevarmuutta, rohkeutta ja uusia näkökulmia elämään, näkemystä boxin ulkopuolelta!

Lue kansainvälisellä jaksolla olleiden opiskelijoiden kokemuksia ja kohdevaihtoehdot kumppanikohteisiimme Keudanmatkassa -nettisivuilta! Sivuilta löydöt myös haun vaiheet ja hyvä vinkkejä matkaan!

Keudassa kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan ja kerryttää kansainvälisen osaajan taitoja. Alla löydät siihen muutamia tapoja.

 

Kansainväliset jaksot osana opintoja. Millaisia jaksot ovat?

 

Kansainvälinen jakso Keudassa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollista lähteä kansainväliselle jaksolle ulkomaille.

Suurin osa jaksoista on työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoja, eli oman alan työpaikalla työskentelyä kansainvälisessä yrityksessä. Jaksoihin voi kuulua kumppanikohteissamme myös tutustumista paikalliseen kouluun, opetukseen ja opiskelijoihin. Jonkin verran järjestämme täysin kumppanikoulussa tapahtuvia jaksoja.

Kansainvälinen jakso rahoitetaan apurahalla. Keudalla on käytössään EU:n Erasmus+ apurahoja.

 

Millaisia jaksot ovat?

Työpaikan voi harjoitteluun etsiä itse, tai se voi löytyä kumppanikohteistamme. Järjestämme jaksoja tapauskohtaisesti, koronan salliessa. Seuraamme ja noudatamme viranomaisohjeita. Tietoa kumppanikohteistamme aloittain ja kokemuksia ulkomailla aiemmin olleilta Keudalaisilta löydät näiltä sivuiltawww.keudanmatkassa.com

Kansainväliselle jaksolle haetaan hakemuksella. Siihen vaaditaan vastuuopettajan puolto. Vaatimuksena on myös täysi-ikäisyys ja se että opinnot ovat edenneet odotetusti. Alla olisi hyvä olla kokemusta jo alalta, esimerkiksi ensimmäinen työssäoppimisjakso kotimaassa suoritettuna. Lähtökohta on, että alkeita ei lähdetä opettelemaan ulkomaiselle työpaikalle, vaan opiskelijalla on hyvä olla lähtiessään perustietämys alasta. 

Kv-jakso voi kestää 2vko-3kk ja sijaita jossain päin Eurooppaa. Keudalla on vuonna 2022 eteenpäin myös rajallinen määrä apurahoja Euroopan ulkopuolisiin vaihtoihin, jotka myönnetään ja järjestetään tapauskohtaisesti. Voit olla yhteydessä kv-toimistoon, jos sinulla on tiedossa Euroopan ulkopuolinen työharjoittelupaikka. Keudassa kansainväliselle jaksolle haetaan 4-6kk ennen toivottua jakson ajankohtaa hakemuksella. Kansainvälisiä jaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus mitoitetaan opiskelijan valmiuksien ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2018 Keudasta lähti 138 opiskelijaa ulkomaan jaksoille. Jaksojen kestot ovat olleet keskimäärin 5-6 viikkoa. 

 

Tuettu jakso

Kv-toimisto auttaa järjestämään kv-jaksoja kumppanikohteissamme, jotka päivittyvät jatkuvasti. Tällöin kohteessa on vastassa Keudan kumppanikoulun tai organisaation yhteyshenkilö, joka auttaa järjestelyissä (mm. työpaikan ja majoituksen etsintä). Keudan kansainvälisten asioiden suunnittelija Suvi Kylmälä, kansainvälisen asioiden assistentti Iina Siren sekä toimipisteen kv-yhteyshenkilö auttavat opiskelijaa jakson järjestelyissä ja tarvittaessa matkajärjestelyissä. Tällöin opiskelijan tekemä CV ja motivaatiokirje lähetetään ulkomaille kumppanikohteeseemme, jossa paikallinen yhteyshenkilö etsii opiskelijalle sopivaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikkaa. Kansainvälinen jakso varmistuu vasta, kun sopiva työssäoppimispaikka ja asunto on löytynyt kohteessa. 

Opiskelijan kanssa sovitaan hakuprosessin edetessä lentojen hankinnasta, lentokenttäkuljetuksista ja asumisesta kohteessa. Majoitus hankitaan lähtökohtaisesti Keudan toimesta yhteistyössä ulkomaisen kumppanin kanssa, tai opiskelija voi myös hankkia majoituksen itse.   

Mikäli Keuda maksaa opiskelijan lentoja, majoitusta tai muita kuluja, ne vähennetään opiskelijan tilille saamasta apurahan kokonaissummasta. 

 

Itsenäinen jakso

Kannustamme opiskelijoitamme olemaan aktiivisia ja edistämään työelämä- ja työhakutaitoja ottamalla itse yhteyttä kansainvälisiin yrityksiin (engl. Cv:n ja motivaatiokirjeen teko on osa kv-jakson prosessia) ja hankkimalla työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikan itsenäisesti. Itsenäiselle jaksolle haetaan samoin ohjein ja vaihein kuin tuetulle jaksolle. Kun kv-toimisto ja opettajasi ovat hyväksyneet työpaikan (olleet heihin yhteydessä ja varmistaneet sen sopivuuden), voidaan jaksollesi tehdä englanninkielinen koulutussopimus ja myöntää Erasmus+ apuraha. Itsenäisen jakson matkajärjestelyt opiskelija hoitaa itse ja saa sitä varten Erasmus+ apurahan tililleen kokonaisuudessaan. Opiskelija ottaa vastuun majoituksen ja lentojen etsinnästä ja varauksesta itsenäisesti, jolloin hän pääsee vaikuttamaan niihin joustavasti. 

Sekä itsenäisen, että tuetun kv-jakson suorittava opiskelija hakee jaksolle samalla tavalla. Katso hakuohjeet seuraavasta kappaleesta.

Huom. Koronapandemia vaikuttaa jaksojen järjestymiseen, ja järjestelyjä tehdään aina tapaus- ja kohdekohtaisesti, vallitsevan maailmantilanteen sekä maakohtaisten koronarajoitusten mukaisesti. Useat kumppanikohteemme (vastaanottavat organisaatiot, koulut ja työpaikat) velvoittavat vastaanottamiltaan vaihto-opiskelijoilta kahden tai kolmen korona-rokoteannoksen ottamista.

 

Kansainvälinen jakso osana opintoja

Jo kansainväliselle jaksolle hakiessasi sinulle kertyy monenlaista osaamista, joka voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintojasi! Kansainvälisellä jaksolla voi hankkia osaamista ammatillisten tutkinnonosien, yhteisten tutkinnonosien, sekä kaikille yhteisen ammatillisen valinnaisen, paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan suorittamiseen: Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp. 

Jakson opinnot suunnitellaan hoks-keskustelussa yhdessä vastuuopettajan kanssa hakuvaiheen alussa. Joka Keudan toimipisteestä löytyy kv-yhteyshenkilö, joka voi auttaa haun vaiheissa ja jakson opintojen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Alla listatut Kv-jakson hakuvaiheet ovat osa Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -tutkinnon osaa (15osp) ja ne ovat vaatimuksena myös Erasmus+ -apurahan saamiselle. Kun vaaditut tehtävät on tehty valmiiksi, saamme ulkomaanjakson toteutumaan mahdollisesti nopeallakin aikataululla.

Kansainvälisen jakson hakuohjeet ja vaiheet

Kansainväliselle jaksolle voi päästä seuraamalla alla olevan listan vaihteita.


Lataa check up -list tästä!

Lataa kansainvälisen vaihdon check up lista ja etene kansainvälisen jakson järjestelyissä merkiten itsellesi asioita tehdyksi. Listasta löydät myös vinkkejä kv-jaksolle valmistautumiseen ja ulkomaille sopeutumiseen.

Tarkemmat tiedot jakson vaiheille ja tarvittavat dokumenttipohjat löydät alta:


1. Tee hakemus kansainväliselle jaksolle

Keskustele vastuuopettajasi kanssa toiveestasi päästä kansainväliselle jaksolle hyvissä ajoin HOKS-keskustelussa.

Haku loppukevään 2023 jo suunnitelluille ryhmävaihdoille täältä

Haku syksyn 2023 jaksoille täältä (avoinna 31.3.2023 asti)

Kansainväliset jaksot loppukevät-kesä 2023:

Itsenäinen jakso/tuettu jakso: lue selitys kohdasta: Kansainväliset jaksot osana opintoja. Millaisia jaksot ovat?

Seuraavat tuetut jaksot ovat mahdollisia syksystä 2023 eteenpäin.

Huom: Tarvitsemme kv-toimistossa jaksojen suunnitteluun 4-6kk.

Sähköinen hakemus saapuu Keudan kv-toimistoon, jonka jälkeen opiskelijan vastuuopettajaan otetaan yhteyttä ja kysytään puoltoa jaksolle.

 • Kansainväliselle jaksolle päästäkseen opiskelijan tulee saada vastuuopettajan puolto.
 • Puollon saaneen opiskelijan on varattava aika ja käytävä toimipisteen terveydenhoitajan vastaanotolla.
 • HUOM! Kv-jaksot ovat mahdollisia toistaiseksi vain täysi-ikäisille. Sinun on oltava 18-vuotta täyttänyt lähtiessäsi Keudan kansainvälisellä jaksolle.

Apua hakuun saat toimipisteesi kv-yhteyshenkilöltä: Tässä lista kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöistä toimipisteittäin

 


2. Käy valmennuksessa

Jakson järjestelyt aloitetaan kv-toimistossa vasta kun opiskelija on käynyt valmennuksessa. Valmennuksessa kuulet kaiken oleellisen kv-jaksoihin liittyen, pääset kysymään ja tiedät miten edetä järjestelyissä. 🙂

Jos haluat, että Keudan kv-toimisto auttaa sinua työharjoittelupaikan löytämisessä, tarvitsee kv-toimisto järjestelyihin 4-6kk valmennuksesta laskien. Itsenäiselle jaksolle lähtiessä, järjestelyt voivat tapahtua nopeammin, lue kohta 8.

Keuda järjestää kansainvälisen jakson valmennuksen etänä, Teamsin kautta. Jokaisen ulkomaanjaksolle lähtevän opiskelijan on osallistuttava yhteen valmennukseen. Voit ilmoittautua valmennukseen lähettämällä nimesi osoitteeseen international@keuda.fi mutta valmennukseen voi myös tulla ilmoittautumatta. Nähdään siis siellä! 🙂

Valmennuspäivät keväällä 2023

helmikuu: torstai 9.2 klo 9-15.30

maaliskuu: torstai 23.3 klo 9-15.30

huhtikuu: torstai 13.4 klo 9-15.30

Osallistu valmennukseen tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ohje: Näin liityn Teams-kokoukseen puhelimella

-Ohje: Näin liityn Teams-kokoukseen tietokoneella


3. Tee englanninkielinen ansioluettelo (CV) ja motivaatiokirje

Lähetä ne sähköpostin liitteenä kv-toimistoon: suvi.kylmala@keuda.fi

Ansioluettelon tekoon löytyy hyviä pohjia netistä googlettamalla.

Voit käyttää esimerkiksi Europass online ansioluettelopohjaa tai Canva -ohjelmaa.

Vinkkejä ansioluettelon tekoon:

 • muista laittaa koko nimesi ja syntymäaikasi
 • laita itsestäsi tunnistettava kuva
 • laita koulutus ja työkokemus uusimmasta vanhimpaan
 • huomioi, että sinulla on työkokemusta myös opintojen aikaisesta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta! Tämänkin voit kuvailla ansioluettelossasi
 • Keudan englanninkielinen nimi on Keuda Group Vocational Education and Training
 • Oman tutkintosi englanninkielinen nimi löytyy täältä: Qualifications | Keuda.f
 • Katso tästä video-ohjeet Europass cv:n tekemiseen
 • Media-alan opiskelijoilta työnantaja kysyy yleensä myös portfolion linkkiä.
 • Muista tallentaa tiedostot omalla nimelläsi, esim. etunimi.sukunimi_CV

Motivaatiokirjeessä kerro hieman itsestäsi ja syistä miksi haluat lähteä kv-jaksolle. Lataa mallipohja tästä.

 • Kerro milloin ja miten pitkäksi aikaa haluaisit lähteä, ja erityisesti millaisista työpaikoista ja -tehtävistä olisit kiinnostunut, sekä millaista osaamista sinulla jo on omalta alaltasi. Tämä auttaa juuri sinulle sopivan, kiinnostavan paikan löytymisessä!
 • Muistathan: kielen, maan ja kansallisuuden nimet isoilla kirjaimella, esim. Finland, Finnish citizen, I speak Finnish and English.

4. Tehdään sitoumus ja apurahasopimus

Opiskelija saa kansainvälistä jaksoaan varten Erasmus+ -ohjelman apurahan. Apurahasopimus-sitoumuksen laatii Keudan kansainvälisten asioiden assistentti Iina Siren yhdessä opiskelijan kanssa. Saat kyseisen dokumentin allekirjoitettavaksi sähköpostilla kun jaksosi on varmistunut ja vaaditut dokumentit ja tiedot on välitetty kv-toimistoon. Samalla sitoudut lähtemään jaksolle. Sitoumus tehdään myös väärinkäytösten varalle. Opiskelija sitoutuu noudattamaan Keudan järjestyssääntöjä ja valmennuksessa infottuja asioita, ja opiskelija vakuuttaa, että on lukenut liitteen vakuutusinfon, koronaan liittyvät ohjeistuksen ja tietää omat velvollisuutensa jaksolla.

HUOM! Apuraha maksetaan opiskelijan Studentassa ilmoittamalle tilille osittain ennen matkaa. Tarkistathan ja lisääthän oikean tilinumeron Studentaan henkilötietoihisi, sekä yhteystiedot kohtaan ICE-henkilön nimi ja puhelinnumero (äiti/isä/muu läheinen).

Osa apurahasta maksetaan matkan jälkeen, kun kaikki vaihtojaksoon kuuluvat dokumentit on tehty. Katso kohta 10.


5. Tehdään sopimus vastaanottavan organisaation kanssa

Kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikka tai koulujaksopaikka on varmistunut, tehdään sinulle sopimus vastaanottavan organisaation kanssa.

Työpaikalla tapahtuva jakso: Training agreement

Koulupaikka: Learning agreement

Training agreement

Opintojesi vastuuopettaja yhteistyöllä kv-yhteyshenkilön ja kv-toimiston kanssa tekee vastaanottavan yrityksen kanssa englanninkielisen koulutussopimuksen, eli Training agreementin. Training agreementin allekirjoittaa yritys ja Keudan opettaja. Training agreementin tekemiseksi Keuda tarvitsee yrityksen tietoja.

 • Itsenäiselle jaksolle, opiskelijan on toimitettava kv-toimistoon seuraavat tiedot:
  • Company name:
  • Name of the company’s mentor:
  • Email of the company mentor (for signature of the Training agreement):
  • Company address:
  • Company email:
  • Company tel:
  • Company webpage:
  • Working clothing provided by the employer: yes/ no
  • Meals are provided by the employer: yes/no
  • What should the student bring along from Finland (if any):
  • Working hours and days:  5 days  /week,  __ hour /day (max 8h).
  • Working tasks:
 • Tuetun jakson kohdalla, Keudan kumppanikohteissa koulutussopimukseen vaadittavat tiedot saadaan Keudan kansainväliseltä kumppanilta.

Englanninkielisessä Training Agreementissa kuvataan mm. jakson ajankohta ja kesto, kohdemaa, työpaikka, jakson tavoitteet, tutkinnon osa johon kansainvälinen jakso kuuluu, ja turvallisuusasioita.

Jokainen kansainväliselle jaksolle lähtevä opiskelija voi suorittaa jaksollaan sovittaessa yhteisiä tutkinnon osia, ammatillisia tutkinnon osia tai niiden osa-alueita, Pinjasta löytyviä verkkokursseja sekä paikallisesti tarjottavan ammatillisen valinnaisen tutkinnonosan ”Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen”, 15 osp.

Learning agreement

Kun koulujaksopaikka varmistuu, tehdään Learning Agreement.

 • Itsenäiselle jaksolle, opiskelijan on toimitettava kv-toimistoon liitteen Learning agreement täytettynä, omalla, Keudan opettajan ja vastaanottavan koulun allekirjoituksella varustettuna. Täyttöön tarvitset etukäteen koulusta seuraavat tiedot:
  • School name:
  • Name of the school mentor:
  • Email of the school mentor (for signature of the Learning agreement):
  • School address:
  • School email:
  • School tel:
  • School webpage:
  • Working clothing provided by the school: yes/ no
  • Meals are provided by the schoolr: yes/no
  • What should the student bring along from Finland (if any):
  • Working / Studying hours and days: 5 days  /week,  __ hour /day (max 8h).
  • Studies in school / working tasks:
 • Tuetun jakson kohdalla, Keudan kumppanikoulun kohteiisiin kohdistuvassa vaihdossa vastaanottavan koulun tiedot saat kv-toimistosta. Sinun on toimitettava kv-toimistoon liitteen Learning agreement täytettynä, omalla ja Keudan opettajan allekirjoituksella varustettuna. Kv-toimisto pyytää vastaanottavan koulun allekirjoituksen.

6. Paikallaolotodistus, itsearviointi ja arviointi

Ota itsearviointi-arviointisivut mukaan jaksolle paperisena (tai tulosta se kohteessa, mikäli olet varma, että saat tulostettua sen siellä).

 • Elokuussa 2022 aloittaneiden itsearviointi-arviointi ja paikallaolotodistus lomake
 • Jatkavien, eli 2 ja 3 vuoden opiskelijoiden itsearviointi-arviointi ja paikallaolotodistus lomake (sekä he joille kv-tutkinnonosa on valittu yhdeksi tutkinnon osaksi toisesta tutkinnosta. Kysy tätä vastuuopettajaltasi)
 • Viimeisellä vaihtojakson viikolla, täytä itsearviointi ja pyydä työpaikan edustajaa arvioimaan kirjallisesti jaksosi. Pyydä dokumenttiin myös työpaikan mentorin allekirjoitus. Jaksolta palatessasi arviointisivujen jokainen kohta tulee olla huolella täytetty, jotta voit saada apurahan pantin, eli loput apurahastasi tilillesi.
 • Palauta arviointisivut skannattuna vastuuopettajallesi, toimipisteesi kv-yhteyshenkilölle ja kv-toimistoon. Tätä varten Appstoresta ja Play-kaupasta voit ladata puhelimeesi ilmaisen sovelluksen hakusanalla ”scanner app”, joka muuttaa kuvat pdf-tiedostoiksi.
 • Kuinka teen itsearvioinnin ja pyydän arvioinnin työpaikalta?

Tuntuuko hankalalta? Saat lisätietoja ja apua kv-toimistosta tai toimipisteen kv-yhteyshenkilöltä kun asia on sinulle ajankohtainen, ja tietenkin aina pyydettäessä.


7. Matkajärjestelyt

Keudalla on monia kumppaniorganisaatioita ympäri Eurooppaa. Järjestämme Keudan kv-toimiston kautta ulkomaan jaksoja vain kumppaniorganisaatioiden yhteystyöllä kaupungeissa, joissa kumppaniorganisaatiomme sijaitsevat.

Koronantilanne

tumiseen tai ennenaikaiseen keskeytymiseen. Huomaa, että usea kohdemaa, työpaikka ja/ tai vastaanottava organisaatio voi vaatia / suosia harjoittelijavalinnoissaan opiskelijaa, joilla on näyttää todistus sillä hetkellä vaadittavista rokoteannoksesta.

  • Jaksot suunnitellaan aina tapauskohtaisesti

  • Tarkista yhdessä kv-toimiston kanssa matkavakuutukseen ja jaksolla oloon liittyvät vastuut ja muut huomiot (viimeistään valmennuksessa)

  • On hyvä ostaa lentoliput, jotka ovat siirrettävissä ja peruutettavissa.

  • Muista käytännön vinkeistä kuulet mm. valmennuksessa lisää.

Opiskelijalla on aina vastuu selvittää itse ajankohtaiset maahanpääsyvaatimukset niin kohdemaan kuin lehtoyhtiön, ja hankittava ja pidettävä  mukanaan tarvittavat dokumentit.

Tässä vinkkejä tietojen selvittämiseen:

 • Tarkista asioimiesi lentokenttien ja lentoyhtiöiden sivut.
 • Selvitä kohdemaasi viranomaisten asettamat vaatimukset.
 • Ajankohtaista koronaviruksesta THL:n sivuilta: Infektiotaudit ja rokotukset – THL
 • Ohjeet Suomen rajanylitykseen koronapandemian aikana –Rajavartiolaitos
 • Perehdy / etsi tietoa kohdemaan koronaan liittyvistä rajoituksista ja vaikutuksista päivittäiseen elämään
 • Tee matkustusilmoitus. Näin ulkoministeriö tietää missä suomalaiset ihmiset matkustavat ja asuvat, ja he voivat infota ja ottaa yhteyttä maassa tapahtuviin  kriisitilanteihin liittyen.
 • Lataa Omakannasta koronapassi
  • Tulosta todistus Omakannasta ja ota se mukaan matkalle ja/tai tallenna todistus kännykkääsi muistiin.

Lopuksi: kv-jaksosi varmistuu vasta, kun vastaanottava taho vahvistaa ottavansa sinut vastaan ja mikäli Koronatilanne antaa matkalle myöten. Pidetään peukkuja, onnea matkaan!

Joskus käy niin että paikkaa ei löydy. Syitä voivat olla esim. että valmisteluaikaa ei ole jätetty riittävästi, kumppanimaan yritykset eivät halua vastaanottaa ulkomaisia opiskelijoita alalta, jolla maan lainsäädäntö asettaa rajoituksia tai koronarajoitukset estävät vastaanottavien yritysten toiminnan.


8. Kv-jakso

Lue lisää kv-jaksoista kohdasta ”Kansainväliset jaksot osana opintoja. Millaisia jaksot ovat?”


9. Matkaraportti

Kv-jaksosi jälkeen haluamme Keudassa tietää, miten kaikki sujui.

Tee jaksostasi vapaamuotoinen matkaraportti. Raportin voi olla vaikkapa video tai blogi, tai sitten perinteisempi kirjallinen raportti kuvin. Muista hyödyntää runsaasti ottamiasi kuvia! Sisältöön saat vinkkiä tästä Powerpoint -pohjasta.

HUOM! Vaikka raportti on vapaamuotoinen tulee siinä käsitellä yllä olevassa Powerpoint-pohjassa mainittuja kysymyksiä.

Pohdi matkaraportintekotapaa jo ennen matkaa. Suosittelemme, että aloitat raportin teon jo jakson aikana.

 

Voit tutustua vaihdoissa olleiden Keudan opiskelijoiden kokemuksiin ja kohdevaihtoehtoihin Keudanmatkassa.com -sivuilta. Meistä olisi hienoa saada myös sinun matkaraporttisi Keudanmatkassa -sivuille, teethän raportin siis tämä mielessä pitäen!


10. Matkan jälkeen

Saat loppupantin tilillesi, kun kaikki vaihtojaksoon kuuluvat dokumentit on tehty ja olet:

 • englanninkieliseen koulutussopimukseen (Training / Learning agreement) on saatu tarvittavat allekirjoitukset (lähtökohtaisesti ennen matkaa)
 • vastannut palautekyselyyn matkan jälkeen (linkki tulee sinulle koulun sähköpostiin lähettäjältä: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu)(päivittyy syksyllä 2022)
 • palauttanut kaikkien osapuolten allekirjoittaman, itsearvioinnin ja arvioinnin sisältämän itsearviointi-arviointidokumentin vastuuopettajallesi, kv-yhteyshenkilöllesi ja kv-toimistoon international@keuda.fi
 • palauttanut matkaraportin vastuuopettajalle, kv-yhteyshenkilöllesi ja kv-toimistoon international@keuda.fi

Kotikansainvälisyys

 

Keudalähetit -kansainvälistä tutorointia! 

Aina kun vastaanotamme Keudassa kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, kohtaavat he myös Keudan opiskelijoita joko koulussa tai koulun ulkopuolella.

Haluatko toimia kv-tutorina ja näyttää kansainvälisille opiskelijavieraille paikkoja kotipaikkakunnallasi, perehdyttää julkisen liikenteen käyttöön tai muutoin auttaa heitä sopeutumaan Suomeen ensimmäisten päivien aikana? Tai voisitko esitellä ja kierrättää pientä opiskelija- tai henkilökuntaryhmää koulullasi? Keudan opiskelijat voivat viedä vaihtareita keilaamaan, katsomaan nähtävyyksiä tai kahville maistelemaan korvapuusteja. Keuda maksaa osallistujille ohjelmasta koituvia kuluja. Samalla voit edistää esimerkiksi vieraskielisen viestinnän opintoja!

Kiinnostuitko? Laita viestiä kv-toimistoon: suvi.kylmala@keuda.fi

Perehdytämme uusia kv-tutoreita säännöllisesti muutaman kerran vuodessa!

Kieli- ja kulttuuriopintoja
Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen opintoina kaikille opiskelijoille kuuluvat englanti ja ruotsi.
Valinnaisina etäopintoina on tarjolla paikkaan sitomattomana myös keväästä 2021 alkaen espanjan ja saksan alkeet!
Tarjoamme myös vaihtuvia kieli- ja kulttuuriopintoja ja kursseja, kuten keväällä 2021 kpop-kurssin ja Kiinan kulttuurin kurssin.

 

Virtuaaliset projektit osana opintoja

2021 Keudassa panostamme virtuaalikansainvälistymiseen kotisuomesta käsin. Suunnittelemme ja toteutamme Keudan opiskelijoille ja ulkomaankumppanikoulun opiskelijoille yhteisiä virtuaalitunteja ja projekteja. Jo lähes 400 Keudan opiskelijaa on osallistunut kansainväliseen virtuaaliprojektiin osana opintojaan.

Lue lisää Keudan toteuttamista virtuaalisista projekteista vuonna 2020 ja keväällä 2021!

Lue erilaisista virtuaaliprojekti-ideoista ja vinkkaa omista ideoistasi täältä! 

Mikäli haluaisit osallistua virtuaaliprojekteihin tai kuulla lisää, ota yhteyttä kv-toimistoon: suvi.kylmala@keuda.fi

 

Keuda on kansainvälinen!

Keudassa opiskelee opiskelijoita yli 70:stä eri kulttuuritaustasta! Kansainvälisyys on siis osa jokapäiväistä elämäämme Keudassa. Luokkakavereiden kanssa sekä työssäoppimassa pääset työskentelemään ja tutustumaan opiskelu- ja työkavereihin eri kulttuuritaustoista. 

Ajankohtaiset uutiset Keudan kv-toimintaan liittyen

Yrityksille

Yritykset voivat tarjota Suomeen tuleville kansainvälisille Erasmus + harjoittelijoille työssäoppimispaikan.

Voisiko oma harjoittelupaikkasi, oppisopimuspaikkasi tai vaikka vanhempiesi yritys tai työpaikka olla kiinnostunut asiasta?

Lisätietoa löydät täältä!  

Toimipisteiden kv-yhteyshenkilöt

Kysy lisää oman toimipisteesi kv-yhteyshenkilöltä tai Keudan Kv-toimistosta

Toimipisteiden kv-yhteyshenkilöt

Kv-toimiston yhteyshenkilöt

Kylmälä Suvi

Kv-Suunnittelija

+358 401 745 534

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Siren Iina

Kv-Assistentti

+358 504 073 644

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Joukko Keudan opiskelijoita istuu muurin päällä kuvattavana Slovenian Ptuij:ssa. Taustalla kaupunki ja taivasta.

Keudan pienkonekorjausalan ja rakennusalan opiskelijat 4 viikon kansainvälisellä jaksolla Slovenian Ptuij:ssa keväällä 2019. Opiskelijat työskentelivät jaksonsa aikana paikallisella autokorjaamolla ja rakennusfirmassa.