Korkeakouluopinnot osana opintoja

Väyläopinnot, kurkistuskurssit ja avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot

Keudalla on yhteistyösopimukset ammattikorkeakoulujen Laurea, Metropolia, Haaga-Helia ja HUMAK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) kanssa. Voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa ja avoimen yliopiston opintoja yliopistoissa.

Korkeakouluopinnot voidaan sisällyttää ammatilliseen perustutkintoon seuraavasti:

  • Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa ”korkeakouluopinnot” 5 – 15 osp tutkinnosta riippuen
  • Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ”Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja” 1-25 osp tutkinnosta riippuen.

Opintomaksut

Korkeakouluissa suoritetut opinnot ovat Keudan opiskelijoille maksuttomia silloin, kun opinnot on suunniteltu osaksi ammatillisia toisen asteen opintoja opinto-ohjaajan kanssa. Jos suoritat korkeakouluopintoja muissa kuin yhteistyöoppilaitoksissa, maksat opinnot ensin itse. Jos opinnot sisällytetään osaksi perustutkintoa, sinulle maksetaan maksu takaisin suoritettuasi opinnot.

Matkakustannuksiin voit hakea tukea Kelalta koulumatkatukea.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai vastuuopettajaan, jos haluat aloittaa korkeakouluopintojen suorittamisen. HOKS:ssa suunnitellaan, miten ja milloin suoritat korkeakouluopintoja ja miten ne liitetään perustutkintoon. Korkeakouluopintojen suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, motivaatiota ja tiedollisia valmiuksia. Keskustelun jälkeen voit ilmoittautua opintoihin korkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opinnot.

Ilmoittautuminen korkeakouluopintoihin tapahtuu ajankohtina, jotka on kerrottu korkeakoulujen www-sivuilla.

Yhteistyöoppilaitokset

Väyläopinnon tutkintoYhteistyö korkeakouluLaajuus
Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikkaMetropolia60 op
Insinööri, Ajoneuvo- ja konetekniikkaMetropolia30 op
Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikkaMetropolia 30 op
Kasvatustieteen perusopinnotKeravan Opisto/ Turun yliopisto25 op
Restonomi, Matkailu-, ravitsemis- ja talousalaHaaga-Helia55 op
Sairaanhoitaja, Terveys ja hyvinvointiMetropolia30 op
Tradenomi, LiiketalousHaaga-Helia55 op
Yhteisöpedagogi, KasvatusalaHUMAK30 op

Lisätietoja eri korkeakoulujen mahdollisuuksista toisen asteen opiskelijoille

Laurea

Laurea ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kurkistuskursseja (1-5 op) ja sosionomi-väyläopintoja suomi toisena kielenä -opiskelijoille. Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin. Niiden suorittaminen ei anna kelpoisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Kurkistuskurssien tarjonnan löydät Laurean sivuilta. Sosionomi-väyläopinnoista saat lisätietoa opinto-ohjaajaltasi. Lisätietoja myös Laurean nettisivuilta.

Metropolia

Metropoliassa voit suorittaa kurkistuskursseja, väyläopintoja, polkuopintoja ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Maksuttomia kurkistuskursseja voit suorittaa itsenäisesti. Opintojen tarjonnan toisen asteen opiskelijoille löydät Metropolian sivuilta. Väyläopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi 30 op väyläopintoja voit kuitenkin hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan avoimen väylän kautta. Lisätietoja avoimen väylän hausta löydät Metropolian nettisivuilta.

Haaga-Helia

Voit suorittaa väyläopintoina tradenomi- tai restonomi-opintoja. Väyläopinnoissa suoritetaan 55 op. Jos suoritusten keskiarvo on yli 3, sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu)

HAMK:issa voit suorittaa 30 op:n laajuiset ammattikorkeakouluopinnot ja niiden perusteella hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta. Väyläopintoja on eri tutkintoihin ja nämä tiedot löydät Hamkin nettisivuilta. Väyläopintoihin hakeudutaan toisen asteen opinto-ohjaajan suosituksesta. 

HUMAK (Humanistinen ammattikorkeakoulu

Toisen asteen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalan opiskelijat voivat suorittaa yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvia opintoja Humakissa. Lisätietoja Humakin nettisivuilla.