Korkeakouluopinnot osana opintoja

Väyläopinnot, kurkistuskurssit ja avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot

Keudalla on yhteistyösopimukset ammattikorkeakoulujen Laurea, Metropolia, Haaga-Helia ja HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu) kanssa. Voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa ja avoimen yliopiston opintoja yliopistoissa.

Korkeakouluopinnot voidaan sisällyttää ammatilliseen perustutkintoon seuraavasti:

  • Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa ”korkeakouluopinnot” 5 – 15 osp tutkinnosta riippuen
  • Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ”Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja” 1-25 osp tutkinnosta riippuen.

Opintomaksut

Yhteistyöoppilaitoksissa suoritetut opinnot ovat Keudan opiskelijoille maksuttomia silloin, kun opinnot on suunniteltu osaksi ammatillisia toisen asteen opintoja.

Jos suoritat korkeakouluopintoja muissa kuin yhteistyöoppilaitoksissa, maksat opinnot ensin itse. Jos opinnot sisällytetään osaksi perustutkintoa, sinulle maksetaan maksu takaisin suoritettuasi opinnot.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai vastuuopettajaan, jos haluat aloittaa korkeakouluopintojen suorittamisen. HOKS:ssa suunnitellaan, miten ja milloin suoritat korkeakouluopintoja ja miten ne liitetään perustutkintoon. Korkeakouluopintojen suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, motivaatiota ja tiedollisia valmiuksia. Keskustelun jälkeen voit ilmoittautua opintoihin korkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opinnot.

Ilmoittautuminen korkeakouluopintoihin tapahtuu ajankohtina, jotka on kerrottu korkeakoulujen www-sivuilla.

Yhteistyöoppilaitokset

Laurea

Laurea ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kurkistuskursseja (1-5 op) ja sosionomi-väyläopintoja suomi toisena kielenä -opiskelijoille.

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin. Niiden suorittaminen ei anna kelpoisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Kurkistuskurssien tarjonnan löydät Laurean sivuilta.

Sosionomi-väyläopinnoista saat lisätietoa opinto-ohjaajalta.

Lisätietoja Laurean väyläopinnoista.

Metropolia

Metropoliassa voit suorittaa kurkistuskursseja, väyläopintoja, polkuopintoja ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Opintojen tarjonnan toisen asteen opiskelijoille löydät Metropolian sivuilta.

Maksuttomia kurkistuskursseja voit suorittaa itsenäisesti.

Erilliset väyläopintokokonaisuudet ovat mahdollisia Keudan opiskelijoille:

  • Ajoneuvo- ja konetekniikan väyläopinnot 30 op: hakuaika elokuussa.
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan väyläopinnot 30 op: ilmoittautuminen kevään 2022 aikana.
  • Tieto- ja viestintätekniikan väyläopinnot 60 op
  • Sairaanhoitajan väyläopinnot 30 op (lähihoitajatutkinnon sairaanhoito ja huolenpito -osaamisalan opiskelijoille).

Väyläopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi 30 op väyläopintoja voit kuitenkin hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan avoimen väylän kautta. Lisätietoja avoimen väylän hausta löydät Metropolian nettisivuilta.

Haaga-Helia

Voit suorittaa väyläopintoina tradenomi- tai restonomi-opintoja. Väyläopinnoissa suoritetaan 55 op. Jos suoritusten keskiarvo on yli 3, sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu)

HAMK:issa voit suorittaa 30 op:n laajuiset ammattikorkeakouluopinnot ja niiden perusteella hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta.
Väyläopintoja on agrologin, metsätalousinsinöörin, ympäristösuunnittelijan ja hortonomin tutkintoihin. Hakuajat ovat toukokuu ja marraskuu.