Korkeakouluopinnot osana opintoja

Keudalla on tällä hetkellä yhteistyösopimus Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen kanssa. Voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa ja avoimen yliopiston opintoja yliopistoissa.

Opintomaksut
Yhteistyöoppilaitoksissa suoritetut opinnot ovat Keudan opiskelijoille maksuttomia, kun opinnot on suunniteltu osaksi opintoja.

Jos suoritat korkeakouluopintoja muissa kuin yhteistyöoppilaitoksissa, niin maksat opinnot ensin itse. Keuda maksaa opintomaksut, kun opinnot on suunniteltu osaksi ammatillisen perustutkinnon opintoihin.

Opintoihin ilmoittautuminen
Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai vastuuopettajaan, kun hän haluaa aloittaa korkeakouluopintojen suorittamisen. Korkeakouluopinnot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan opintoihin sisältyviksi tutkinnon perusteiden mukaisesti  ja kirjataan HOKS:iin. Opiskelijalla tulee olla riittävät valmiudet  korkeakouluopintojen suorittamiseen, josta opiskelija keskustelee opinto-ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa. Tämän jälkeen opiskelija ilmoittautuu opintoihin korkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opintonsa.

Ilmoittautuminen korkeakouluopintoihin tapahtuu yleensä elokuussa. Ota siis ajoissa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai vastuuopettajaan.

Korkeakouluopintoja voi sijoittaa ammatillisessa perustutkinnossa
-Korkeakouluopinnot 5 – 15 osp (ammatillinen valinnainen)
-Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukeviin opintoihin , 1 – 15/25 osp (ammatillinen valinnainen)
-Yhteisiin tutkinnon osiin

Yhteistyöoppilaitokset
Laurea
Laurea ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kurkistuskursseja (1-5 op) tai valitsemasi ammattikorkeakoulualan väyläopintoja 30 op.

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin.  Yksi opintopiste vastaa yhtä osaamispistettä. Niiden suorittaminen ei anna kelpoisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Kurkistuskurssien tarjonnan löydät täältä: Kurkistuskurssit

Jos olet kiinnostunut 30 opintopisteen väyläopinnoista, niin ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi. Suoritettuasi 30 opintopistettä voit hakeutua erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa: https://www.laurea.fi/koulutus/hakeminen/erillishaku-avoimen-ammattikorkeakoulun-opintojen-perusteella/ .

Metropolia
Metropolia ammattikorkeakoulussa voit suorittaa polkuopintoja. Jos olet kiinnostunut polkuopinnoista, niin ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi. Polkujen tarjonnan löydät täältä: Polku-opinnot Metropoliassa

Ajoneuvo- ja konetekniikan polkuopinnot 30 op – seuraava hakuaika elokuussa 2021.

Suoritettuasi vaadittavan määrän polkuopintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan avoimen väylän kautta. Lisätietoja avoimen väylän hausta löydät Metropolian nettisivuilta.

HAMK (Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu)
HAMK:issa voit suorittaa 30 op:n laajuiset ammattikorkeakouluopinnot ja niiden perusteella voit tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

HAMKin opinnot sovitaan osaksi tutkintoa opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymää myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa.