Työpaikalla

Opiskelijana voit hankkia osaamista eli opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä. Voit yhdistellä opiskelua eri ympäristöissä joustavasti. Teet suunnitelman yhdessä vastuuopettajan kanssa HOKSiisi.

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi.  Siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi opiskelua lähiopetuksessa, virtuaalisissa oppimisympäristöissä tai itsenäistä opiskelua. Työelämässä oppimisella on aina tavoite ja se on ohjattua. Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Hän myös arvioi osaamista näytössä. Työelämässä voit opiskella oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Työpaikan hankkiminen

Työnhaku on tärkeä taito elämässä. Sitä voi harjoitella ja sen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Perustutkinnossa työelämään ja työnhakuun valmentavat pakollisista ytoista Työelämässä toimiminen sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet. Vastuuopettaja on tukenasi työnhaussa. Kannattaa hyödyntää myös laajasti omaa verkostoa ja terästäytyä toimimaan myös mobiilisti.

Tiitukseen – digitaaliseen ura- ja rekrytointipalveluun Keudan opiskelijat voivat luoda oman profiilin ja verkostoitua työnantajien kanssa. Löydät linkit ohjeisiin tältä sivulta.

Duunikoutsi-sovellus on suunnattu nuorille. Se sisältää tietoa työelämästä: vinkit työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin, välineet työhaastatteluun valmistautumiseen, kannustavia testejä, työelämän pelisäännöt ja inspiroivia uravideoita.

Työnhaku – Näin pääset alkuun (Duunitorin vinkit)

Koulutussopimuksesta et saa palkkaa

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikalla opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä työpaikan kanssa sovitaan opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa näytöllä.

Keuda sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osa, jossa tarkennetaan mm mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin työpaikalla hankintaan osaamista ja missä työtehtävissä sekä mahdollisista näytöistä.

Oppisopimus on palkallinen työsopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa määräaikaiseen sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia ja oppisopimus voidaan solmia vähintään viikon pituiseksi ajaksi.

Oppisopimuksen allekirjoittaa opiskelija, koulutuksenjärjestäjä ja työpaikan edustaja. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Täältä löydät ohjeen sähköiseen allekirjoitukseen: https://www.keuda.fi/opiskelijalle/it-ohjeet/sahkoinen-allekirjoitus/

Osaaminen arvioidaan näytössä työpaikalla

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan  tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä. Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa. Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty keskeinen ammattitaito tai osaaminen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät tutkinnon osittain kaksi arvioijaa yhdessä. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Osaamista arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella annetaan arvosanat tutkinnon osista.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammattiin oppimista. Se voidaan toteuttaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Hän myös arvioi osaamista.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikalla opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä työpaikan kanssa sovitaan opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa näytöllä.

Keuda sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osa, jossa tarkennetaan mm mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin työpaikalla hankintaan osaamista ja missä työtehtävissä sekä mahdollisista näytöistä.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa määräaikaiseen sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia ja oppisopimus voidaan solmia vähintään viikon pituiseksi ajaksi.

Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan  tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytöllä. Näyttö voi muodostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä yhdellä tai useammalla työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa. Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty keskeinen ammattitaito tai osaaminen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Näytössä osoitetun osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät tutkinnon osittain kaksi arvioijaa yhdessä. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Osaamista arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja kriteerien perusteella. Arvioinnin perusteella annetaan arvosanat tutkinnon osista.

Opintososiaalisten etujen hakeminen: oppisopimuksen aikaisia opintososiaalisia etuja voi hakea linkin lomakkeella. Täytä lomake ja palauta se joko skannattuna sähköpostiosoitteeseen rondo(at)keuda.fi tai postitse osoitteeseen: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Skannaus, Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää.

Haethan korvaukset 6 kk kuluessa tietopuolisen opetuksen ajankohdasta.

Aiheesta lisää

Kuuntele aiheesta Keudan Kohti unelma-ammattia -podcastista