Verkko-opintojen pelisäännöt

Verkko-opintojen pelisäännöt (30.9.2022)

Keudan järjestyssääntöjen Opiskelijan velvollisuudet (3.2.) mukaisesti opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu välittää ja arvostaa opiskeluyhteisönsä jäseniä. Tällöin opiskelijan kuuluu tehdä kaikki verkko-opinnon oppimistehtävät itse. Plagiointi on kielletty ja toiminta muutenkin vilpillisesti on kiellettyä.

  1. Opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä seuraavilla toiminnoilla

  Opiskelija

  • kopioi verkko-opinnon tehtävään vastauksen toiselta opiskelijalta tai antaa oman vastauksensa toisen opiskelijan käyttöön.
  • käyttää kiellettyä yhteistyötä ja/tai ulkopuolista apua verkko-opinnon tehtävän tekemisessä.
  • kopioi vastauksensa suoraan jostain ulkopuolisesta lähteestä eikä kerro lähdettä (plagioi)
  • yrittää vaikuttaa verkko-opinnon opettajaan erilaisilla uhkauskeinoilla.
  • toimii muulla tavoin vilpillisesti saavuttaakseen etua verkko-opintonsa suorittamisessa.

  2. Verkko-opintojen suoritusten seuranta vilpin havaitsemiseksi

  • Kaikki verkko-opettajat seuraavat verkko-opintojen suorittamista vastausten arvioinnin yhteydessä. Tarvittaessa vilppiepäilyjen selvittämisessä käytetään muiden asiantuntijoiden apua ja/tai ohjelmistoja.
  • Verkko-opettajilla on velvollisuus selvittää jokainen herännyt vilppiepäily.
  • Kaikki Keudan opetus- ja ohjaushenkilöstön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan verkko-opinnon opettajalle havaitsemistaan tai epäilemistään vilppitapauksista verkko-opintoihin liittyen.

  3. Vilppiepäilyn herätessä verkko-opettaja toimii seuraavasti

  • Aloittaa selvitystyön, jonka tavoitteena on varmistaa tai kumota epäily.
  • Järjestää tarvittaessa haastattelutilanteen opiskelijan kanssa varmistaakseen opiskelijan osaamisen. Alaikäisen kohdalla ilmoittaa asiasta huoltajalle.
  • Selvissä tapauksissa esim. identtiset tehtävävastaukset erillistä selvitystä ei tarvita.
  • On yhteydessä opiskelijaan epäilyvaiheessa vain, mikäli se on välttämätöntä esim. haastattelutilanteen järjestämiseksi.

  4. Mikäli vilppiä todetaan tapahtuneeksi, toimitaan seuraavalla tavalla

  • Kyseisen verkko-opinnon suoritus mitätöidään.
  • Verkko-opettaja informoi opiskelijaa, opiskelijan vastuuopettajaa sekä vastuuopettajan esihenkilöä (tiimiesihenkilö tai toimialapäällikkö) tilanteesta. Vastuuopettaja tai hänen esihenkilönsä käynnistää kurinpitotoimet opiskelijan omassa toimipisteessä järjestyssääntörikkomuksesta.
  • Vastuuopettaja on yhteydessä alaikäisen huoltajaan.
  • Opiskelijan muiden verkko-opintojen suoritukset tarkistetaan ko. verkko-opintojen opettajien toimesta.
  • Mikäli vilppitapaus on verkko-opettajan arvion mukaan verkko-opinnon kokonaisuuden kannalta lievä, voidaan tilanne käsitellä ohjaamalla opiskelijaa oikeaan menettelytapaan ja mitätöimällä ainoastaan kyseisten tehtävien suoritus. Toistuva lieväkin vilppi johtaa koko opinnon mitätöintiin.