Turvallinen opiskeluympäristö

Me kaikki yhdessä olemme luomassa turvallista opiskelu- ja työympäristöä. Tältä sivulta löydät turvallisuutta ja hyvinvointi edistävät tiedot toimintaasi ohjaamaan. Opiskelijana sinulla oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön niin oppilaitoksen tiloissa kuin työpaikallakin. Noudatathan sinäkin turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
 • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

Lähde: Turvallinen tila | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Järjestyssäännöt luovat turvallisuutta

Meillä on Keudassa yhteiset pelisäännöt, joiden avulla turvallisuutta ja hyvinvointia rakennetaan.  Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta opiskeluun ja ne koskevat sekä fyysistä että virtuaalista toimintaympäristöä. Opiskelijana olet velvollinen noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Tutustu Keudan yhteisiin pelisääntöihin.

Järjestyssääntöjen vinkkejä välittämiseen ja arvostamiseen:

 • Opiskelijana ylläpidät ja edistät myönteistä ilmapiiriä omalla käyttäytymiselläsi.
 • Kohtelet muita opiskelijoita ja henkilökuntaa kunnioittavasti.
 • Annat työrauhan muille opiskelijoille.
 • Saavut ajoissa oppimistilanteisiin.
 • Osallistut opetukseen tarvittavin välinein.
 • Pukeudut työtilanteeseen sopivalla/vaaditulla vaatetuksella tarvittaessa sääolot
  huomioiden.
 • Otat vastuun tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta käytöstä, siisteydestä ja
  turvallisuudesta (mm. et syljeskele tai roskaa).
 • Olet vastuussa oppilaitoksen omaisuudesta (Vahingonkorvauslaki 412/ 1974).
 • Vastaat opintojesi etenemisestä suunnitellun aikataulun mukaisesti.
 • Käytät oppilaitoksen omaisuutta ja tiloja asianmukaisesti ja vastuullisesti.
 • Huolehdit liikenneturvallisuudesta kaikissa olosuhteissa.

Savuttomuus

Keuda on savuton oppilaitos. Tupakan, tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien, tupakan vastikkeiden, nuuskan, sähkötupakan ja tupakointivälineiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty Keudan sisätiloissa, opiskelija-asuntoloissa ja Keudan käytössä olevilla ulkoalueilla. Kaikissa Keudan toimipisteissä on tupakointikieltoa osoittavat opasteet ja tupakointikielto on voimassa Keudan alueella myös Keudan työajan ulkopuolella. Tupakointikielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita.

Päihteettömyys

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, luvaton myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on Keudan toimipisteissä, niiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana kielletty.