Turvallisuus opinnoissa ja tutkinnoissa

Keudan toimipisteissä pyritään luomaan mahdollisimman hyvä opiskelu- ja työympäristö kaikille. Tavoitteena on turvata sinulle edellytykset saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja oppimista. Kerrothan opettajallesi, jos sinulla on sellainen sairaus, joka saattaa vaarantaa itsesi tai muiden työturvallisuuden. Tämä siksi, että meillä kaikilla olisi turvallinen oppimisympäristö. Turvallisuuden lisäämiseksi oppilaitoksissamme on kameravalvonta.

Opastamme keudalaiset ohjaamaan vieraat ja “eksyneet” henkilöt ystävällisesti oikeisiin paikkoihin. Asiattomia henkilöitä ei päästetä oppilaitoksen tiloihin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Keudalla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  Tutustu Keudan opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (pdf, avautuu uuteen välilehteen).

Toimipisteiden turvallisuus

Teemme yhdessä työ- ja opiskeluympäristöstämme turvallisen. Vastuu turvallisesta toiminnasta on meillä jokaisella itsellämme.

Meillä on Keudassa paljon yhteisiä ohjeita ja toimintatapoja, jotka on nyt koottu yhteen, kaikkien saatavilla olevaan sähköiseen järjestelmään.

Notecrow –sovelluslinkki on kaikkien saatavilla, ja se löytyy myös toimipistekohtaisesti toimipisteiden auloissa. Notecrow on verkossa toimiva palvelu, jonka linkistä luodaan pikakuvake puhelimeen. Voit myös jakaa sitä sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApp –viestin avulla.
Asennusinfo: Liitetiedostoista paluu valikkoon
– puhelimen ”takaisin”-painikkeella
– iPhonella pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalta oikealle.
Pikavalinnan lisääminen puhelimen aloitusnäyttöön
Android:
– Avaa Notecrow Chrome-selaimeen
– Paina oikeassa ylälaidassa olevaa symbolia, jossa on ”kolmea pistettä”
-Valitse valikosta ”Lisää aloitusnäyttöön”
– Notecrow:n pikavalinta on lisätty aloitusnäyttöön
iPhone/iPad:
– Avaa Notecrow Safari- selaimeen
– Paina ylä- tai alalaidassa olevaa symbolia jossa neliön sisältä nuoli osoittaa ylöspäin
– Valitse valikosta (neliö symboli, jonka sisällä on ”+” merkki ja alla teksti) ”Lisää Kotivalikkoon”
– Notecrow:n pikavalinta on lisätty aloitusnäyttöön

Tarkoituksena on, että jokainen keudalainen ja Keudassa opiskeleva tuntee ohjeet ja vie osaltaan turvallisuutta myös eteenpäin jakamalla sovellusta kaikille, jotka tiloissamme liikkuvat.

Ohjelman avulla jokainen voi myös ilmoittaa mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä havainnoistaan. Kaikki ”läheltä-piti” –tilanteet ilmoitetaan myös samalla tavalla.

Vaikka turvallisuus on itsestäänselvyys, se ei synny tyhjästä. Turvallisuus tehdään yhdessä.

Toimitila- ja turvaohjeistus, Notecrow-linkit toimipisteittäin:
– Järvenpää, Sibeliuksenkatu 55Wärtsilänkatu 7 ja Wärtsilänkatu 63
– Kerava, Keskikatu 3 ja Sarviniitynkatu 9
– Mäntsälä, Lukkarinpolku 2 ja Paroninkuja 20
– Nurmijärvi, Lopentie 20
– Sipoo, Iso Kylätie 14
– Tuusula, Kansanopistontie 60 ja Kirkkotie 31

Työturvallisuus

Työsuojelulaki koskee myös työtä, jota opiskelija tekee opiskellessaan. Sinun tulee noudattaa aina annettuja ohjeita.

Työsuojelulain mukaan sinun työntekijänä/opiskelijana on noudatettava niitä määräyksiä, joita turvallisuudesta on annettu sekä yleensäkin noudatettava työssä varovaisuutta. Lisäksi olet velvollinen ilmoittamaan havaitsemistasi vioista ja puutteista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara.

Kriisitilanteiden toimintasuunnitelma

Keudassa voi sattua traumaattisia tapahtumia, kuten esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuminen, onnettomuudet, tulipalo tai
läheisen vammautuminen tai kuolema. Traumaattinen kriisi voi aiheuttaa psyykkisiä jälkireaktioita. Useimmat psyykkisen trauman
uhrit eivät tunnista avun tarvettaan, joten henkistä tukea on tarjottava aktiivisesti. Henkinen tuki tarkoittaa toimintatapaa, joka kattaa
fyysisen ja psyykkisen ensiavun ja muun läheisten tai ammattilaisten antaman avun.

Kriisitilanteissa toimintavalmius perustuu etukäteen valmisteltuun toimintamalliin. Jokaisessa Keudan toimipisteessä toimii turvallisuudesta
vastaavan toimialapäällikön johdolla kriisiryhmä, jonka vastuulla on varmistaa toimintamallin mukainen toiminta. Kriisiryhmä päättää
äkillisessä kriisitilanteessa tukitoimista ja kokoontuu tarvittaessa mahdollisimman nopeasti arvioimaan tilannetta.

Keudan kriisitilanteiden toimintasuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:  Kriisitilanteiden-toimintasuunnitelma.pdf

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät vaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

On hyvä huomioida, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt, kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Lue lisää hakijan terveydentilasuosituksista Opintopolun sivuilta.