Vakuutukset

Keudan kaikki opiskelijat on vakuutettu (If) tapaturmien varalta opiskelun aikana. Tämä sisältää myös oppilaitoksen opetussuunnitelman puitteissa järjestetyt yhteiset tilaisuudet ja opintokäynnit sekä koulumatkat suorinta tietä oppilaitokseen tai oppilaitoksesta.

Koulussa, työpaikalla tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava vastuuopettajalle.

Opiskelijan työtapaturma- ja ammattitautilainmukainen vakuutus