Vuosittain Keudasta lähtee 120 opiskelijaa maailmalle 3-12 viikkoa kestäville kansainvälisille jaksoille. Suurin osa jaksoista on työssäoppimista, eli oman alan työpaikalla työskentelyä. Jonkin verran jaksoihin kuuluu myös yhteistyökouluilla toteuttavia tutustumisjaksoja paikalliseen kouluun, kulttuuriin ja opiskelijoihin.

Keudassa kansainväliselle jaksolle haetaan, ja jaksolle lähdetään yleensä toisen vuoden opintojen aikana. Kansainvälisiä jaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus mitoitetaan opiskelijan valmiuksien ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälinen jakso rahoitetaan apurahalla. Keudalla on käytössään EU:n Erasmus+ apurahoja, sekä Opetushallituksen myöntämiä apurahoja EU:n ulkopuolisiin kohteisiin. Keudalla on yli 50 kumppania 18:ssa Euroopan maassa sekä Japanissa, Etelä-Koreassa, Venäjällä ja Kiinassa.