Keudasta jatko-opintoihin

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja ammatillisessa koulutuksessa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Keudan tarjonnasta löydät tietoa Keudan nettisivuilta.

Lisätietoja jatko-opinnoista saa mm. opinto-ohjaajalta ja opettajilta, osoitteesta www.opintopolku.fi.