Keudasta jatko-opintoihin

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja ammatillisessa koulutuksessa. Voit laajentaa tai syventää oman alasi opintoja, jolloin voit hakea suorittamaan alan ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Jos haluat vaihtaa kokonaan alaa, voit hakea suorittamaan toista perustutkintoa. Silloin et kuitenkaan voi hakea enää yhteishaussa, vaan ns. jatkuvassa haussa. Katso silloin sen oppilaitoksen nettisivuja, johon haluat hakea, ja etsi ohjeet jatkuvaan hakuun. Keudan tarjonnasta löydät tietoa Keudan nettisivuilta.

Voit hakea ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen myös ns. korkea-asteelle eli ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Niin ammatillisesta koulutuksesta kuin korkeakouluopiskelusta löydät parhaiten tietoa www.opintopolku.fi.-sivulta, jonka kautta voit myös hakea korkeakouluopintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kysy tarvittaessa lisätietoja myös oman toimipisteesi opinto-ohjaajilta ja opettajilta.

Korkeakouluhaut ovat maalis-huhtikuussa (ks. opintopolku.fi sivuilta kunkin vuoden tarkemmat aikataulut). Ammatillisen puolen haut voivat vaihdella kouluittain. Niiden osalta voi katsoa Opintopolun lisäksi myös koulujen nettisivuja.