Opetuksen järjestämismuodot

Oppilaitosmuotoinen opiskelu (nuoret)

sisältää oppilaitoksessa tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, projekteja, harjoitustöitä ja teknisten työvälineiden käyttöä.

Etäopiskelu

opiskelet itsenäisesti ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna ja saat neuvoja  opettajalta.  Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Etäopiskelu täydentää  lähiopetusta.

Verkko-opiskelu

toteutetaan joko osittain tai kokonaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Voit valita verkko-opintoja mm. valinnaisiin opintoihin Keudan tai yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Verkko-opintoja suunniteltaessa on otettava yhteyttä vastuuohjaajaan, opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Moodleen kirjaudutaan Keudan verkkotunnuksilla. Jos olet unohtanut Keudan verkon salasanasi, saat uuden koulutusassistentilta (opintotoimisto).

Yhteisiä aineita voi lukuvuonna 17-18 opiskella myös verkon välityksellä. Ohessa yto-opintojen verkkokurssitarjotin lv 17-18.

 Näyttötutkintoon valmistava koulutus (aikuiset)

Henkilökohtaistamissuunnitelmassa on yhtenä osana suunnitelma siitä, miten tarvittava ammattitaito ja osaaminen hankitaan tutkinnon suorittamista varten. Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja ja harjoitustöitä.

Etäopetus on opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee vastuuohjaajan ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna (moodle). Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä.

Aikuiskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on suuri merkitys. Se toteutetaan työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä niitä töitä, joita tutkinnon perusteissa arvioidaan.