Opetuksen järjestämismuodot

Oppilaitosmuotoinen opiskelu

sisältää oppilaitoksessa tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, projekteja, harjoitustöitä ja teknisten työvälineiden käyttöä.

Etäopiskelu

opiskelet itsenäisesti ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna ja saat neuvoja  opettajalta.  Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Etäopiskelu täydentää  lähiopetusta.

Verkko-opiskelu

toteutetaan joko osittain tai kokonaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Voit valita verkko-opintoja mm. valinnaisiin opintoihin Keudan tai yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Verkko-opintoja suunniteltaessa on otettava yhteyttä vastuuohjaajaan, opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Moodleen kirjaudutaan Keudan verkkotunnuksilla. Jos olet unohtanut Keudan verkon salasanasi, saat uuden koulutusassistentilta (opintotoimisto).