Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto on vaihtunut 1.8.2017 Media-alan perustutkinnoksi

Media-alan perustutkinnon tutkinnon osien toteutussuunnitelmat 

1.8.2017 voimaan tulleet toteutussuunnitelmat on julkaistu Opintopolun ePerusteiden Amosaa-palvelussa. Sieltä ne ovat julkisesti näkyvissä hakijalle, opiskelijalle, opettajalle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Linkki toteutussuunnitelmiin löytyy tästä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/16751/tiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoa suorittavat osa jatkavista opiskelijoistamme. Tämän perustutkinnon opetussuunnitelma löytyy alla olevista linkeistä (tutkinnon osittain)

Pakolliset tutkinnon osat

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Graafisen tuotannon toteuttaminen
Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen
Video- ja kuvatuotannon toteuttaminen

Yhteiset tutkinnon osat - HUOM! Uudistuneet Yhteisten tutkinnon osien toteutussuunnitelmat löytyvät sivulta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/62556/tiedot

Alla ennen 1.8.2017 voimassa olleet opetussuunnitelma:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

2D-animaatio
3D-mallinnus
Pelisuunnittelu
Videon jälki- ja tehostetuotanto
Mediatuotanto
Audiovisuaalinen kulttuuri
Esitystekniikka
AV-tekniikka

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi