Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Niiden ohella paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa  toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

Audiovisuaalista viestintää voi Keudassa opiskella Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä opintojen alusta lähtien; media-assistentin tutkinto antaa laajan perusosaamisen media-alasta.

Osa opinnoista suoritetaan työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä Keski-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla, jossa suurin osa Suomen media- ja viestintäalan yrityksistä toimii. Työssäoppimisjaksoilla pääset syventämään osaamistasi ja tutustut työelämän käytäntöihin. Samalla luodaan ensimmäiset kontaktit työelämään. Monet opiskelijamme ovatkin valmistuttuaan jatkaneet viimeisessä työssäoppimispaikassa työntekijänä.

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto antaa myös hyvät pohjat jatko-opintoihin hakemiseen ammattikorkeakoulussa.

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi