Kestävä kehitys

Autoalan koulutuksessa olemme järjestäneet puitteet niin, että kestävän kehityksen tarpeet tulee huomioitua. Pyrimme työmenetelmien valinnalla vaikuttamaan ympäristöä säästäviin toimenpiteisiin. Jätteiden lajitteluun kiinnitetään huomiota opetuksen jokapäiväisessä arjessa. Hyödynnämme opetuksessa Suomen ympäristöopiston Draivi projektissa tuottamia materiaaleja.

Kestävä kehitys on tutkinnonperusteissa sisäänrakennettuna. Kestävän kehityksen haasteet kohdistuvat autoalaan, yhtenä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana. Alaan kohdistuu muutoksia mm. ajoneuvotekniikan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehityksen, lainsäädännön kiristymisen ja kuluttajien asenteiden muutoksen myötä. Nämä muutokset aiheuttavat uusia osaamistarpeita alan yrityksissä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi