Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin tai asennustehtäviin

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen. Autoalan opinnot on mahdollista suorittaa 2 + 1 mallin mukaisesti. Kaksi vuotta oppilaitoksessa ja viimeinen vuosi oppisopimuksessa. Silloin täytyy huolehtia että tutkinnon pakolliset osat ja YTO aineet tulevat suoritetuiksi kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi