Kestävä kehitys

Opetuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta ottamalla huomioon toiminnan ympäristövaikutukset, ympäristötietoisuuden ja ympäristökasvatuksen.

Keudassa toimitaan kestävän kehityksen sertifikaatin kriteerien mukaisesti, jonka yksikkömme sai vuonna 2010. Sosiaalinen kestävyys painottuu opetuksessa ja opiskelijoiden tukemisessa esimerkiksi varhaisella puuttumisella elämän haastavissa tilanteissa ja välittämisellä. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan ja  kiusaamista ja syrjäytymistä pyritään ehkäisemään. Kulttuurinen kestävyys korostuu kauniissa ja historiallisessa ympäristössä.

.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi