Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa sekä lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Ohjauksella edistetään opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden toteutumista valinnaisuuden, joustavuuden ja monimuotoisten opetusjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Opinto-ohjauksen järjestämisen tavoitteena on myös edistää koulutuksellista, monikulttuurista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Ohjauksen painopisteet vaihtelevat opintojen eri vaiheessa. Opintojen alkuvaiheessa painottuu mm. opintojen tavoitteiden, sisällön ja yksilöllisten polkujen suunnittelu sekä ryhmäytymisen tukeminen. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste on jatko-opintojen suunnittelussa tai työelämään siirtymisessä. Ohjausta annetaan yksilöllisesti sekä ryhmämuotoisesti.

Tarvittaessa opiskelijalla on käytössä erityisopettajan ja kuraattorin palvelut esimerkiksi oppimisvaikeuksissa tai opintososiaalisissa asioissa. Erityisopetuksessa huomioimme yksilöllisesti tuen tarpeen ja toimimme sen mukaisesti.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi