Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista.

Arvioinnista tiedotetaan opiskelijalle heti opintojen alussa ja opiskelija näkee opintosuoritustensa kertymän sähköisestä järjestelmästä. Opiskelija antaa osaamisestaan yhden ammattiosaamisen näytön tutkinnonosaa kohden. Näytöstä tehdään suunnitelma, joka toteutetaan työssäoppimispaikalla käytännön työtehtävissä. Näytön arviointiin osallistuvat työelämän edustaja, opiskelija sekä opettaja. Ammattiosaamisen näyttö annetaan tutkinnonosan suorittamisen loppuvaiheessa työssäoppimisen yhteydessä ja silloin arvioidaan sen hetkistä osaamista. Siltä osin, kun tutkinnon osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon lopullisen arvioinnin päättää opettaja / opettajat. Näytön arviointi sekä osaamisen arviointi dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään. Arvioinnista vastaava opettaja huolehtii arvosanojen viemisestä sähköiseen järjestelmään viimeistään kahden (2) viikon kuluttua arvioinnin antamisesta.

Perusryhmän mukana suorittaen leipuri-kondiittorin opinnoissa on viisi näyttöä, ensimmäisenä ja toisena vuonna yksi ja kolmantena vuonna kolme. Näyttöjen määrä voi vaihdella yksilöllisten opintopolkujen mukaan.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi