Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. kahvila-konditoriaan.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opinnot voi aloittaa  joustavasti. Opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen toteutustapa opintojen suorittamiseen. Opinnot voivat muodostua hyvin yksilöllisiksi riippuen lähtötasostasi tai aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Opintoja voidaan toteuttaa hyvin  työelämäpainotteisesti.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi