Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Arviointi

Kauneudenhoitoalan opinnoissa ryhmänohjaaja kertoo omalle ryhmälleen heti opintojen alussa tutkinnosta, sen muodostumisesta ja arvioinnista. Arvioinnista tiedotetaan säännöllisesti opintojen edetessä ja arvioinnista kertovat opiskelijalle kaikki opetuksesta vastaavat opettajat. Ennen ammattiosaamisen näyttöä kerrataan ammattitaitovaatimukset ja arviointi. Arvioinnin suorittaa opettaja, opiskelija itse ja työssäoppimisen yhteydessä myös työpaikkaohjaaja, joka on perehdytetty ohjaukseen ja arviointiin. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelu käydään näytön jälkeen joko välittömästi tai myöhemmin sovittuna aikana. Ammattiosaamisen näytön kokonaisarvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä/näytöistä sekä mahdollisesta muusta osaamisen arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanan päättävät opetuksesta vastaavat opettajat arviointikokouksessa.

Näytöt

Tavanomaisesti opiskelija antaa opintojensa aikana noin kaksitoista ammattiosaamisen näyttöä. Näytöt sijoittuvat opiskelijan kaikille opiskeluvuosille. Näyttöjen sijoittuminen voi vaihdella johtuen yksilöllisistä opintopoluista. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön kosmetologin työtehtävissä kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Jos tutkinnon osassa on useampi osanäyttö, arvosana kootaan opetuksesta vastaavien opettajien arviointikokouksessa. Koonti tapahtuu arviointisuunnitelmaan kirjattujen painotusten perusteella. Arvioinnin painotukset on tehty yhdessä työelämän kanssa.

Näyttöjen yhteydessä syntynyt arviointimateriaali säilytetään Keudan arkistointiohjeiden mukaisesti. Pääasiallinen dokumentointi ja arviointi tehdään Winha-järjestelmään.

 

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi