Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin tai asennustehtäviin tai...

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Kauneudenhoitoalalla yksilöllisyyttä tutkintoon tuovat vapaasti valittavat opinnot, paikallisesti tarjottavat valinnaiset opinnot sekä alan erilaiset työssäoppimispaikat.

Kosmetologin väyläopinnot

Kosmetologin väyläopinnot ovat  kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluopintoja, joita Keudan ammattiopiston kosmetologiopiskelijoilla
on mahdollisuus sisällyttää omiin opintoihinsa syksystä 2016 lähtien. Näitä Laurean tarjoamia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi suorittaa yhteensä 10 osaamispistettä. Väyläopinnot sopivat opiskelijalle, joka on kiinnostunut jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa estenomikoulutuksessa. Väyläopintojen suorittaminen perehdyttää ammattikorkeakoulussa opiskeluun ja antaa hyvän pohjan estenomin pääsykokeeseen.

Opinnot toteutuvat itsenäisesti suoritettavina verkkokursseina ja ne ovat opiskelijalle maksullisia 15€/1osp, jolloin 10 osaamispisteen kokonaishinta on 150€. Suoritetuista opinnoista saa 10 osaamispistettä kosmetologin ammatillisen perustutkinnon  vapaasti valittavaan osaan.  Koska väyläopinnot vaativat opiskelijalta sitoutumista itsenäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun, kannattaa ennen opintoihin hakeutumista keskustella ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi