Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen

Asiakaspalvelu ja myynti

Annosruokien ja juomien tarjoilu  

Vastaanoton asiakaspalvelu 

Lounasruokien valmistus

Annosruokien valmistus

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat

A´la carte -ruoanvalmistus

A´la carte -tarjoilu

Juomien myynti ja tarjoilu

Kahvilapalvelut

Kokouspalvelut

Majoitusliikkeen varaustoiminnot

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot

Pikaruokapalvelut

Suurkeittiön ruokatuotanto

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Tilaus- ja juhlatarjoilu

Juomavalintoja ravintolassa

Yritystoiminnan suunnittelu

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

Yrityksessä toimiminen

Huippuosaajana toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Asiakastilaisuudet ravintolassa

Ruokakulttuurit 

Ravintolakokin ammattiosaaminen

Erä-, retki- ja tapahtumaruokakurssi

Kahvilatoiminta

Juhlatilaisuudet ammattikeittiöllä

Ammattialan työtehtävissä toimiminen

 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi