Kestävä kehitys

Kaikissa yksiköissä tähdätään kestävän kehityksen sertifikaatin saamiseen.

Opetuksessa painopisteinä ovat esimerkiksi energian ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteen synnyn ehkäisy, koulualueesta ja piha-alueesta huolehtiminen, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, kuljetusten ja liikkumisen järjestäminen ympäristöystävällisesti, vastuulliset hankinnat ja kestävän kulutuksen tehostaminen sekä arvokkaan kulttuuriperinnön vaaliminen.

JäSissä sertifikaatti saatiin vuonna 2010 ja uusittiin vuonna 2013.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi