Keudalaiset tutkinnon osat

Keudalaiset tutkinnon osat

Tältä sivulta löytyy tutkinnon osia, jotka ovat samoja useammassa tutkinnossa, joita voidaan liittää vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tai osaksi erilaisia opintopolkuja. Useimmissa keudalaisissa tutkinnon osissa sovelletaan Keudan ammattiopistossa laadittuja ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja arviointitaulukoita. Ne on laadittu Opetushallituksen ohjeiden mukaisiksi.

Useammassa tutkinnossa toteutettava, sama ammatillinen tutkinnon osa (OPH:n kriteeristö)

Huippuosaajana toimiminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yritystoiminnan suunnittelu
Yrityksessä toimiminen

Kaikkiin tutkintoihin sopiva ammatillinen tutkinnon osa (Keudan kriteeristö)

Ammattialan työtehtävissä toimiminen
Alppihiihdon apuopettajana toimiminen (Sipoo)
Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Alakohtaisia vapaasti valittavia

Audiovisuaalinen kulttuuri
Asiakastilaisuudet ravintolassa
Erä-, retki- ja tapahtumaruokakurssi
Juhlatilaisuudet ammattikeittiöllä
Juomavalintoja ravintolassa
Kahvilatoiminta
Laborantin työtehtävät
Prosessinhoitajan työtehtävät
Ruokakultuurit
Ravintolakokin ammattiosaaminen
Trukkikurssi 

Yhteiset tutkinnon osat (Keudan kriteeristö)

Keuda Yhteistyö-polkuun sopivia:
Työmarkkinapolitiikka
Esimiestaidot
Työilmapiiri
Työn hakeminen
Työsuhdeasiat
Työelämä elokuvissa
Positiivinen vaikuttaminen työpaikalla
Esiintymistaito
Ilmaisutaito
Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumiin osallistuminen
Tutor - ja opiskelijatoiminta
Kerho- ja harrastustoiminta

Keuda Taitaja -polkuun sopivia:
Kannatusjoukoissa
Keuda-kisa
Orientaatio ammattitaitokilpailuihin
Jokamiehen sähkötyöt

Keuda Yrittäjätoiminta -polkuun sopivia:
Orientaatio yrittäjyyteen
Yrittäjyysleiri
Minä yrittäjänä
Yritystoimintaa asenteella

Keuda Sporttihirmu -polkuun ja TYKY-passiin sopivia:
Opi tanssimaan
Terveysliikunta työkyvyn ylläpidossa

Sporttipolku
Mailapelit
Ammattiosaajan työkykypassi
Terveysliikunta työkyvyn ylläpidossa

Tietoteknistä osaamista vahvistavia:
Cybersecurity
Internet of everything
Kuvankäsittely
Virtuaalinen oppimisympäristö Second Life 3D

Keuda Maailmanmatkaaja -polkuun sopivia:
Keudan kansainvälisyysvalmennus opiskelijoille
Kulttuuri ja vuorovaikutus
Monikulttuurisuuden parhaat palat
Elokuvien Amerikka / Elokuvien Englanti

Kirjaa kädestä
Taide, kulttuuri ja kestävä kehitys
Taiteilijana markkinoilla
Minä ja taide

Keudasta korkea-asteelle -polkuun sopivia:

Kirjoita oikein
Jatko-opintoihin valmentava kirjoittaminen
Kirjoita luovasti
Asiakaslähtöinen viestintä työpaikalla

Kulttuuria ja taloutta ruotsiksi
Ruotsin kielen preppaus
Jatko-opintoihin syventävä ruotsi

Englannin kielen preppaus
Jatko-opintoihin syventävä englanti
Meillä ja muualla englanniksi
Maailma ennen ja nyt englanniksi
Kulttuuria englanniksi

Geometrian sovellukset 
Kirjainlaskenta
Matematiikan pääsykoevalmennus (Kortti päivityksessä)

Laskennallinen fysiikka (Kortti päivityksessä)
Fysiikan pääsykoevalmennus (Kortti päivityksessä)
Laskennallinen kemia (Kortti päivityksessä)

Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot

Ensiaputilanteessa toimiminen 1-taso
Ihon hoidon osaaminen
Kampaukset
Kansainvälinen ruuanvalmistus
Kokeilevaa ruuanvalmistusta
Lastenhoidon osaaminen
Lisäpalvelut asiakkaalle
Multimediaosaaminen
Oman hyvinvoinnin edistäminen
Parturi-kampaajan erikoisosaaminen
Rakennekynsiosaaminen
Retkeilyn perusteet
Tapahtumatoiminta
Värianalyysin hyödyntäminen
Anatomian ja fysiologian osaaminen
Senioritoiminta
Ohjaajana toimiminen

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat

Työelämässä toimiminen 1-10 osp

Ammatillista kasvua tukeva osaaminen

Anniskeluosaaminen

Hygieniaosaaminen

Johtamisosaaminen

Tulityöosaaminen

Tulityöosaaminen

Maanpuolustusosaaminen

Työturvallisuusosaaminen

Liikenneosaaminen

Vesihygieniaosaaminen

Tieturvaosaaminen

Ensiapuosaaminen

Sähköturvallisuusosaaminen

Valmaosaaminen

Ammatillisia opintoja


  • Vapaasti valittavista tutkinnon osista löytyy paljon tutkinnon osia, joita on varta vasten suunniteltu erilaisiin teemoitettuihin opintopolkuihin.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi