Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat voivat sisältää opintoja, jotka ovat työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten mukaisia. Samoin kyseeseen tulee tutkinnon osat, jotka tukevat opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeita ja vastaavat laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat.  

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi