Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla:

Ammatilliset tutkinnon osat

  • ammatillisia tutkinnon osia
  • jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia
  • paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  • työkokemuksen kautta hankittua osaamista tai
  •  yhteisiä tutkinnon osia

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi