Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Opintojen alussa ryhmänohjaaja kertoo osaamisen ja näyttöjen arvioinnista. Arvioinnin kriteerit kerrataan jokaisen tutkinnon osa alkaessa sekä ennen näyttöjä.

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta. Näytöt tehdään pääsääntöisesti työssäoppimisjakson loppuvaiheessa joko työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksessa. Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaavan opettajan lisäksi opiskelija ja työpaikan edustaja. Oppilaitoksessa tapahtuvan näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Näytön arvosanasta vastaa työssäoppimista ohjaava opettaja näytön yhteydessä pidetyn arviointikeskustelun pohjalta.

Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään näyttö ja tutkinnon osien näyttöjä voidaan yhdistään niin, että näyttöjen määrä on 3-5 kpl. Näytöt sijoittuvat ko. tutkinnon osan opintojen loppuun. Näyttöjä annetaan joka vuosi kolmen vuoden aikana.

Näyttöjen arviointi dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi