Tutkinnon suorittaminen Keudassa

Tässä on linkki valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Keudalaisille on tärkeää olla mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä ja tarjota osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.Opetus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin, mutta paikallisen työelämän osaamistarpeet ovat olennainen osa opetuksen toteutustavoissa, painotuksissa ja paikallisesti toteutettujen tutkinnon osien sisällöissä.

 Kiinteistöpalvelujen opinnoissa otetaan huomioon paikallisten kiinteistöpalveluyritysten osaamistarpeet ja työssäoppimisessa sovelletaan oppilaitoksessa opittuja tietoja ja taitoja.

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi