Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa. Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan huoltotehtäviin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.
Opiskelija, jolla on aikaisempia suorituksia, voi suorittaa opinnot nopeutetussa aikataulussa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi