Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone ja metallialan perustutkinto on uudistunut 1.8.2017 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnoksi.

Linkki Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon toteutussuunnitelmiin löytyy tästä.

 

Osa opiskelijoistamme opiskelee Kone- ja metallialan perustutkinnon perusteiden mukaan, jonka toteutussuunnitelmat löytyvät tutkinnon osittain alla olevista linkeistä.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Pakolliset tutkinnon osat

Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp
Koneistuksen perustyöt 15 osp
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp

Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Koneistus 30 osp 
Levy- ja hitsaustyöt 30 osp 

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Sähkömekaaniset asennukset 30 osp
Kunnossapito 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 15 osp 
CAD/CAM-työstöratojen valmistus 15 osp
CNC-sorvaus 15 osp
CNC-jyrsintä 15 osp
Hitsaus 15 osp
Hydrauliikka-asennukset 15 osp
Koneiden ja laitteiden korjaus 30 osp
Levy- ja teräsrakennetyöt 15 osp
Ohutlevytyöt 15 osp
Putkilinjojen valmistus 15 osp
Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat  - toteutussuunnitelmat ovat uudistuneet 1.8.2017. Uudet toteutussuunnitelmat löytyvät tästä.

Alla ennen 1.8.2017 voimassa olleet yhteiset tutkinnon osat:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Ammattimatematiikka ja konepajamittaukset
Lämpökäsittely ja TIG-hitsaus
Uusi teknologia ja CAD
Tuotesuunnittelu ja valmistus
Teollisuuden kunnossapito

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi