Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Opintojen alussa ryhmänohjaaja kertoo osaamisen ja näyttöjen arvioinnista. Arviointi kerrataan jokaisen tutkinnon osan alkaessa sekä ennen näyttöjä.

Tutkinnon osan arvosana muodostuu joko näytön arvosanasta tai, jos tutkinnon osan osaamista ei voida näytössä kattavasti osoittaa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytöt tehdään joko oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa jakson loppuvaiheessa.

Arviointikeskusteluun osallistuvat ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikan edustaja. Näytön arvosanan päättää työssäoppimista ohjaava opettaja näytön yhteydessä pidetyn arviointikeskustelun pohjalta.

Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään näyttö ja tutkinnon osien näyttöjä yhdistetään niin, että näyttöjen kokonaismäärä on 9 kpl. Näytöt sijoittuvat  tutkinnon osien loppuun.

Näyttöjen arviointi dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi