Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatetta noudatetaan ottamalla huomioon toiminnan ympäristövaikutukset kuten energian ja vedenkulutuksen vähentäminen sekä jätteen synnyn ehkäisy.

Opetuksessa otetaan huomioon ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta. Yksikkömme sai kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2010 ja toiminta on kriteerien mukaista. Sosiaalinen kestävyys painottuu opetuksessa ja opiskelijoiden tukemisessa, esimerkiksi varhaisella puuttumisella elämän haastavissa tilanteissa ja välittämisellä. Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehditaan, kiusaamista ja syrjäytymistä pyritään ehkäisemään. Kulttuurinen kestävyys korostuu kauniissa ja historiallisessa ympäristössä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi