Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Ohjauksen painopisteet vaihtelevat opintojen eri vaiheessa. Opintojen alkuvaiheessa painottuu mm. opintojen tavoitteiden, sisällön ja yksilöllisten polkujen suunnittelu sekä ryhmäytymisen tukeminen. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste on jatko-opintojen suunnittelussa tai työelämään siirtymisessä. Ohjausta annetaan yksilöllisesti sekä ryhmämuotoisesti.

Tarvittaessa opiskelijalla on käytössä erityisopettajan ja kuraattorin palvelut esimerkiksi oppimisvaikeuksissa tai opintososiaalisissa asioissa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi