Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. perhajuhlapalveluihin, pienlemmikkieläinten hoidossa avustamiseen, piha-alueen ja huonekasvien hoitoon tai monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentelyyn.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opinnoista suuri osa on työssäoppimista, johon on integroitu yhteisten aineiden opintoja. Valinnaiset tutkinnon osat suoritetaan lähes kokonaan työelämässä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi