Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Kuvan toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Graafisen suunnittelun osaamisala

Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö
Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Graafisen suunnittelun ammattikäytännöt

Kuva- ja mediataiteen osaamisala

Havainnon ja ilmaisun toteuttaminen
Kuvataiteen menetelmillä työskentely
Kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt

Valokuvauksen osaamisala

Valokuvan toteuttaminen
Dokumentarististen kuvien toteuttaminen
Rakennetun kuvan toteuttaminen
Valokuvailmaisun toteuttaminen
Valokuvauksen ammattikäytännöt

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Markkinointikampanjan toteuttaminen
Verkkojulkaisun toteuttaminen
Pakkauksen toteuttaminen
Tilan ja miljöön visuaalinen toteuttaminen
Julkaisukuvituksen toteuttaminen
Maalauksen toteuttaminen
Kuvanveistoksen valmistaminen
Taidegrafiikan tekeminen
Tila-aikataiteen valmistaminen
Näyttelyn toteuttaminen
Yhteisötaiteen projektin toteuttaminen
Valokuvataiteen toteuttaminen
Kuvaajalähtöisen dokumentoinnin toteuttaminen
Kuvajournalistisen kerronnan toteuttaminen
Kohderyhmäjournalismin toteuttaminen
Tuotekuvauksen toteuttaminen
Mainos- ja trendikuvauksen toteuttaminen
Kuvallisen ilmaisun ohjaajana toimiminen (paikallisesti tarjottava)

Muoto- ja juhlakuvauksen toteuttaminen (paikallisesti tarjottava)

 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi