Osaamisen arviointi ja näytöt

Tutkinnon osan opintojen alussa opettaja(t) tiedottaa opiskelijoita arvioinnista ja käy opiskelijoiden kanssa läpi osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit.

Tutkinnon osan arvosana muodostuu pääsääntöisesti tutkinnon osan  lopussa järjestettävän ammattiosaamisen näytön perusteella. Tutkinnonosan kortteissa on erikseen mainittu ne arvioinnin kohteet, joilla ammattiosaamisen näyttöä täydennetään tarvittaessa erikseen sovittuna ajankohtana tai -jaksona.

Ammattiosaamisen näytöt järjestetään alalle ominaisesti yleensä prosessin omaisesti tai portfolionäyttöinä, jotka kestävät näyttötehtävässä / toimeksiannossa määritellyn ajan. Tutkinnon osa korteissa on määritelty paikka missä ammattiosaamisen näyttö järjestetään.

Ammattiosaamisen näytön lopussa pidetään arviointikeskustelu johon osallistuvat opiskelija, opettaja(t) ja/tai työelämänedustaja(t). Arviointikeskustelussa osaamisen arviointi dokumentoidaan "Näytön arvioinnin tallentamiselle"-lomakkeelle.

Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista.

  • graafisen suunnittelun osaamisalalla yhteensä 7 tai 8 näyttöä
  • kuva- ja mediataiteen osaamisalalla 6 tai 7 näyttöä
  • valokuvauksen osaamisalalla 8 tai 9 näyttöä.

Näyttöjen määrään ja niiden sijoittumiseen lukuvuosille vaikuttaa millaista opintopolkua opiskelija noudattaa (esim. 2-vuotinen tai 3-vuotinen).

Pakolliset tutkinnon osat

Kuvan toteuttaminen 1. lukuvuosi

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Graafisen suunnittelun osaamisala

Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 1. lukuvuosi
Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 1./ 2. lukuvuosi
Julkaisun suunnittelu 2. lukuvuosi
Graafisen suunnittelun ammattikäytännöt 2. lukuvuosi


Kuva- ja mediataiteen osaamisala

Havainnon ja ilmaisun toteuttaminen 1. lukuvuosi
Kuvataiteen menetelmillä työskentely 2. lukuvuosi
Kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt 2.lukuvuosi

Valokuvauksen osaamisala

Valokuvan toteuttaminen 1. lukuvuosi
Dokumentarististen kuvien toteuttaminen 1. / 2. lukuvuosi
Rakennetun kuvan toteuttaminen 2. lukuvuosi
Valokuvailmaisun toteuttaminen 1. lukuvuosi
Valokuvauksen ammattikäytännöt 2. lukuvuosi

Valinnaiset tutkinnon osat 2. / 3. lukuvuosi

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi