Hiivasolut

Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opiskelija voi valita ammattillisina valinnaisina yhteensä 20 osp viidestä eri vaihtoehdosta, joista jokainen on 10 osp laajuinen.

Opiskelija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon tai jonkun muun perustutkinnon ennen opintojen alkamista, voi suorittaa opinnot kahdessa vuodessa. Tällöin ensimmäinen työssäoppimisjakso on jo ensimmäisen vuoden keväänä.

Opiskelija, joka on hankkinut itselleen oppisopimuspaikan voi suorittaa puuttuvat 3. vuoden yhteiset aineet toisen vuoden aikana hänelle tehdyn henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Tällöin hän opiskelee yhteisiä aineita esim. jonkun toisen ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi