Liiketalouden perustutkinto

Opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden aikana alan, jota haluaa opiskella. Peruskoulupohjaisessa merkonomitutkinnossa on valittavana kolme eri vaihtoehtoa: 1. Asiakaspalvelu ja myynti 2. Talous- ja toimistopalvelut 3. Kirjanpito - Keravan Keskikadulla on tarjolla kaikki kolme opiskelulinjaa - Sipoossa ja Nurmijärjellä vain Asiakaspalvelun ja myynnin vaihtoehto. Ylioppilaspohjaisessa merkonomitutkinnossa linja valitaan opiskelun alussa. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: 1. Kirjanpito, 2. Kirjastoala, ja 3. Asiakaspalvelu ja myynti. - Keravan Keskikadulla on tarjolla kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ja kolmas vaihtoehto on tarjolla Sipoon Enterissä .

PERUSKOULUPOHJAISET LINJAT

Asiakaspalvelu ja myynti

Asiakaspalvelu, 30 osp
Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp
Visuaalinen myyntityö, 30 osp
Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 15 osp
Sähköinen kaupankäynti, 15 osp
Tuoteneuvonta, 15 osp

Talous- ja toimistopalvelut

Asiakaspalvelu, 30 osp
Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp
Talouspalvelut, 30 osp
Toimistopalvelut, 30 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Kirjanpito

Asiakaspalvelu, 30 osp
Talouspalvelut, 30 osp
Kirjanpito, 30 osp
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp
Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp
Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, 15 osp

Toimi

Valinnaiset tutkinnon osat
 Asiakkuuksien hoito 30 osp 
Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp
Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp
Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp
Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Ammattiosaamisen hyödyntäminen työelämässä
Jatko-opintoihin valmistautuminen
Liiketalouden tapakulttuuri

YLIOPPILASPOHJAISET LINJAT

Kirjanpito

Asiakaspalvelu, 30 osp
Talouspalvelut, 30 osp
Kirjanpito, 30 osp
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp
Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp

Kirjastoala

Asiakaspalvelu, 30 osp
Tieto- ja kirjastopalvelut, 25 osp
Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus, 15 osp
Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito, 15 osp
Aineiston tallentaminen, kuvailu ja esittely, 20 osp
Asiakasryhmien kirjastopalvelut, 15 osp

Asiakaspalvelu ja myynti

Asiakaspalvelu, 30 osp
Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp
Visuaalinen myyntityö, 30 osp
Sähköinen kaupankäynti, 15 osp
Tuoteneuvonta, 15 osp

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi