Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Tulevasta ammattiosaamisen näytöstä tiedotetaan opiskelijoille, kun he lähtevät työssä oppimaan. Ammattiosaamisen näytön arvosana sovitaan näytön jälkeen arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija itse, työelämän edustaja ja opettaja. Tutkinnon perusteissa on jokaisen tutkinnon osan arvioinnin perusteet. Jos näytön lisäksi osaamista osoitetaan muulla tavalla, opettaja yhdistää arvioinnit.

Merkonomin tutkintoon kuuluu noin 5-6 ammattiosaamisen näyttöä riippuen opiskelijan tekemistä valinnoista. Ammattiosaamisen näytöt annetaan toisen ja kolmannen opintovuoden aikana työssä oppimisen yhteydessä.  Näytön nimi on sama kuin tutkinnon osan nimi.  Merkonomin tutkinnossa on yleistä, että ammattiosaamisen näyttö annetaan jatkuvana esimerkiksi neljän viikon aikana. Opettaja dokumentoi kaikki arvioinnin osa-alueet ja arviointikokouksen jälkeen 14 päivän aikana opettaja vie näytön dokumentaation opintohallintajärjestelmään.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi